Venemaa jätab puidu eksporditollid tänavu endistele tasemetele
12. jaanuar 2011

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMTL) ja Soome Metsatööstuse Liidu teatel jätab Venemaa 2011. aastal puidu eksporditollid, kuni Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks saamiseni, endistele tasemetele.

Varasema kavatsuse järgi olid tollid planeeritud alates 2011. aastast tõusma, kuid eelmise aasta novembri lõpus saavutati Venemaa ja Euroopa Liidu (EL) vahel põhimõtteline kokkulepe puidu eksporditollide vähendamise osas WTO-ga liitumisel.

Seega oli oodata, et tänavu tollimäärasid ei tõsteta ja oli lootus, et neid ehk juba alandatakse tasemeteni, mis peaksid realiseeruma Venemaa WTO-ga liitumisel.

Soome Metsatööstuse Liidu hinnangul tuleks tolle alandada koheselt nii nagu lepiti kokku EL-iga ja Venemaa vahelistes läbirääkimistes 2010. aasta novembri lõpul WTO protsessi osas. Soome Metsatööstuse Liidu hinnangul sisaldab EL-i ja Venemaa kokkulepe tollimäärade osas  WTO-ga liitumisel tasemeid, mis võimaldavad importi kasvatada. Lehtpuu osas peaksid tollimäärad langema kahe kolmandiku võrra ning okaspuu osas poole võrra.

EMTL-i hinnangul oleks  Eesti jaoks ainuõige lahendus kõigi sortimentide 0% tollimäär, mis võiks importi Venemaalt taas elavdada. Selline lahendus oleks ka võrdne kõikide EL-i riikide suhtes.

Eesti ümarpuidu import Venemaalt moodustas 2009. aastal vaid 24 000 m3 mis võrreldes 2006 a 1,7 milj tasemega kahanes 70 korda. Aasta 2010 ei toonud ka mingit muutust - üheksa kuu import Venemaalt moodustas 10 000 m3.  Soomlaste impordimaht Venemaalt oli 2009. aastal näiteks  5,3 milj m3.  

Venemaa poolt kehtestatud eksporditollide ja idasuunaliste raudteeprobleemide koosmõjul on ümarpuidu import Venemaalt Eestisse kahanenud olulisel määral ja ettevõtted on olnud sunnitud ka vastavalt olukorraga adapteeruma, kasutades Eesti puiduressurssi ning importides mujalt riikidest (ümarpuidu import Lätist on 2010. a esimese üheksa kuuga olnud näiteks 195 000 m3). Kahjuks on Vene poolsed raudteeprobleemid aga mõjutanud ja mõjutavad edasi lisaks ka saematerjali jms. töödeldud puitmaterjali importi. 

Praegu on tollitase 25 protsendi (minimaalselt 15 EUR/m3) tasemel ning erisus on vaid kase paberipuu diameetriga alla 15cm osas kus tollimäär on 0%.

Inglisekeelne link:

http://www.forestindustries.fi/juurinyt2/tiedotteet/Pages/russiafreezestimberexportdutiesatcurrentleveluntilwtomembership.aspx

Allikad: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Soome Metsatööstuse Liit

Otsid kodu?