Välisministeeriumi kodulehelt leiab välisturgudele sisenemiseks vajalikku infot
24. november 2010

Välisministeerium avas oma kodulehel välisturgudele pürgivate ettevõtjate paremaks teavitamiseks uue alajaotuse „Äridiplomaatia“. Sealt on võimalik leida infot selle kohta, kuidas välisministeerium ja Eesti välisesindused saavad abistada ekspordivõimaluste realiseerimisel.

Äsja Kaubandus-Tööstuskoja ja Konjunktuuriinstituudi poolt eksportööride seas läbi viidud uuringu tulemused näitasid muuhulgas, et ettevõtjad sooviksid rohkem infot selle kohta, kuidas välisministeerium ja Eesti välisesindused saavad aidata kaasa uutele huvipakkuvatele välisturgudele sisenemisel.

Kuidas siseneda konkreetsele turule? Kuidas alustada äritegevust välisriigis? Need on küsimused, millele vastamisel saavad Eesti välisesindused ettevõtjaid aidata.

Äridiplomaatia leht koondab kokku regulaarselt ilmuva teabe sündmustest ja üritustest, ülevaated äritingimuste kohta, teemakohased artiklid ja uudised. Samuti leiab ettevõtja sealt infot Eesti välisesinduste kohta, ülevaateid sihtriikidest ja teavet Eesti ettevõtjaid ühendavatest organisatsioonidest välismaal.

Uue alajaotuse kaudu on ekspordist huvitatud ettevõtjail võimalik esitada välisesindustele ka konkreetse sisuga päringuid huvipakkuva sihtriigi ärikliima ja –võimaluste kohta.

Eesti ettevõtlusliidud on oodatud äridiplomaatia lehel avaldama ka enda ekspordiplaane ja –tegevusi kajastavat infot.

Äridiplomaatiast lähemalt: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/244


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654

Otsid kodu?