TÜVKA-s avati vastuvõtt rahvusliku ehituse erialale
22. juuni

Eriala keskendub rahvuslike ehitustraditsioonide ning palkehituse oskuste omandamisele, õpitakse tundma ja kasutama nii igivanu kui moodsaid ehitusvõtteid ja töövahendeid.
Täpsem info sisseastumisest siit: http://www.kultuur.ut.ee/et/oppekavad/rahvuslik-ehitus/vastuvott

Otsid kodu?