Tööinspektsiooni tasuta koolitused sügisperioodil Tartus
01. september 2011

Alates septembrist on võimalik registreeruda Tööinspektsiooni korraldatavatele tasuta töökeskkonnaspetsialistide koolitustele Tartus
Tööinspektsioon korraldab 2011. aasta sügisperioodil Tartus kolm koolitust:

* 9-päevase koolituse töökeskkonnaspetsialistidele,
* 3-päevase koolituse väikeettevõtete esindajatele,
* 1-päevase valikmooduli koolituse töökeskkonnaspetsialistidele teemal „Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine”.

 

Töökeskkonnaspetsialistide koolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele ning see käsitleb enamlevinud töökeskkonnaga seotud teemasid (sh töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs ja sisekontroll, valgustus, tervisekontrolli korraldus, esmaabi jne). Koolitus kestab üheksa päeva. Selle lõpetamise ja tunnistuse saamise eeldusteks on koolitusel osalemine, kodutöö esitamine ja eksami sooritamine e-õppe keskkonnas.
 
Väikeettevõtete esindajate töökeskkonnaalane koolitus on mõeldud kuni 50 töötajaga ettevõtete esindajatele, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohuseid. Koolitus kestab kolm päeva ning selle lõpetamise ja tunnistuse saamise eelduseks on koolitusel osalemine ja eksami sooritamine.
 
Töökeskkonnaspetsialistide koolituse valikmoodul on mõeldud kogemustega töökeskkonnaspetsialistidele. Koolituse eesmärgiks on anda tööks vajalikke täiendavaid teadmisi ja oskusi spetsiifilises töökeskkonna teemas. Koolituse lõpetamise ja tunnistuse saamise eelduseks koolitusel täies mahus osalemine.

Täpne ajakava ja registreerimine:

Väikeettevõtete esindajate koolitus (24 h):
Registreerida saab aadressil www.ti.ee alates 12.09.2011
Koolitus toimub kuupäevadel:

06.10.2011
26.10.2011
14.11.2011

Töökeskkonnaspetsialistide koolitus (120 h):
Registreerida saab aadressil www.ti.ee alates 05.09.2011
Koolitus toimub kuupäevadel:

27.09.2011
28.09.2011
03.10.2011

04.10.2011
24.10.2011

25.10.2011
31.10.2011

01.11.2011
09.11.2011

Valikmooduli ühepäevane koolitus teemal „Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine”:
Registreerida saab aadressil www.ti.ee alates 07.11.2011
Koolitus toimub 29.11.2011


Lisainformatsioon ja registreerumine Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee või telefonil 56230355 (Lõuna inspektsiooni teabespetsialist viivika.eljand@ti.ee)

Otsid kodu?