Töö leidmiseks peaksid noored mõtlema praktiliste erialade õppimisele
11. august 2014

Koolide huvi ei ole tööjõuturu vajadustele tähelepanu juhtida, sest nemad tahavad õpetada erialasid, mille järele on noorteseas nõudlust. Selleks, et pärast õpinguid tööd leida, peaksid noored oma valikuid põhjalikult kaaluma ning rohkem praktilisi erialasid õppima, kirjutab Eesti Mööblitootjate Liidu juhatuse esimees Robert Pajussaar.

Taas on noored tegemas valikuid ülikooliõpingutega alustamiseks ning lugeda saab populaarsematest erialadest. Liiga tihti siiski soovitakse õppida pehmeid erialasid, mille kohta võib üsna julgelt väita, et tulevikus neid oskusi nii palju ei vajata.

Olen tähele pannud, et koolide huvi ei ole tööjõuturu vajadustele tähelepanu juhtida, kuna nende eesmärk on õpetada erialasid, mille järele on noorte seas nõudlus. Tõehetk saabub siis, kui kool on läbi. Selgub fakt, et sellise ettevalmistusega inimest tööturg ei vaja ning ainult teoreetilistel teadmistel põhinev ülikoolis antav ettevalmistus on tööle asumiseks ebapiisav.

Palju räägitakse innovatsioonist, kuid mida see tegelikult tähendab? Olen veendunud, et peame tegema pidevalt midagi uut ja teistmoodi – muutma olemasolevaid süsteeme või tooteid paremaks. Üheks selliseks väga pikkade traditsioonide ja teadmistega valdkonnaks on puit ja mööbel. Selles tootmisevaldkonnas on meil palju oskusi, mida arendada ja kasvatada.

Paljudele tuleb üllatusena, et kui panna kokku puittooted, mööbel, paber ja papp, mis kõik on puidupõhised tooted, siis on tegemist Eesti eksportijate edetabelis esimest kohta hoidvate toodetega. See näitab, et oleme sellesvallas väga kõrgel tasemel ning meie tooteid ja kogemusi vajatakse. Meie kaup on hinnas ja meil on traditsioonid selle valmistamiseks. Hindame, et sektori kasvuks on palju ruumi. Mida aga pole, on noor erialast huvitatud ja motiveeritud noormees või neiu.

Sektori arenguks on tarvis tarku ja pühendunud inimesi, uusi mõtteid ja ideid.

Tänapäeva töötlevas tööstuses arendatakse tootmisseadmeid ja tootmisliine, vajatakse noorema põlvkonna värskeid ja uuenduslikke IT alaseid teadmisi. Suur potentsiaal on protsesside juhtimises. Ülikoolides õpetatavad IKT erialad tuleks paremini integreerida töötleva tööstusega, et suurendada efektiivsust ja kasvatada lisandväärtust toomises. Iga ettevõtte juht vajab reaalajas infot ettevõtte tootmisressursside, äriprotsesside ja finantside juhtimiseks.

Bakalaureuseõppes omandatud baas- ning vähestest erialastest teadmistest ei piisa edukaks karjääriks. Oluline on mitmekülgne areng, mis baseerub näiteks materjalide töötlemise, CAD projekteerimise, tootmise planeerimise, ettevõtluse ja äriprotsesside juhtimisalaste teadmiste omandamisel magistriõppes. Ainuüksi tooraine rohkuse tagab, et puidu- ja mööblisektor on meie piirkonnas jätkusuutlik. Tarvis on kasvatada lisandväärtust ja parandada tarneahelat, et saada suuremat tulu ja seeläbi paremat sissetulekut.

Praktiline haridus sünnib tootjate ning ülikooli koostöös

Tagamaks sektori jätkusuutlikkus ning atraktiivsus on Eesti Mööblitootjate Liit võtnud sihiks abistada noori praktikakoha ja hiljem töökoha leidmisel. Oleme aluse pannud projektile ”Praktiline ülikooliharidus esimesest päevast“ mille raames on eesmärgiks võimaldada kõigile puiduerialale sisse astuvatele õpilastele töökoht erialases ettevõttes juba õpingute alguses. Asjalikud noored ja nende panus on ettevõtetesse väga oodatud. Praktikasüsteemi loomine nii õpilaste, tudengite, kui ka õppejõudude seas on meie sektoris suurema tähelepanu alla minemas, et meie sektorisse suunduvat tööjõudu õiges suunas edasi arendada.

Koolide ja ettevõtete koostöös saaks noor praktilise töökogemuse juba õpingute käigus suvevaheaegadel töötades, mis annab motivatsiooni erialasele tööle asumiseks ja ka enesetäiendamiseks. Näiteks on edukalt tehtud koostööd TTÜ Polümeermaterjalide instituudi alla kuuluva puidutöötlemise õppetooliga, mille vilistlased on hinnatud spetsialistid või keskastme- ja tippjuhid täna Eesti puittooteid, mööblit, ja pehmemööblit valmistavates ettevõtetes.

Seega kutsun tänaseid noori üles oma valikuid põhjalikult kaaluma ning enam praktilisi erialasid õppima. Üsna kindlalt võib väita, et puiduerialal hariduse omandanud inimene võib oma tulevikku vaadata optimistlikult. Samal ajal sõltub tänastest valikutest meie ekspordiveduri tulevik.

Robert Pajussaar, Eesti Mööblitootjate Liidu juhatuse esimees

Arileht.delfi.ee


Vipson Projekt kutsus ettevõttesse külla Vastseliina koolinoored ja tutvustas väärikat palkmajaehitaja ametit.Otsid kodu?