Toimus seminar „Kuidas automatiseerime Eestis toodetavad puitmajad?“
06. detsember 2013

3. detsembril kella 14.00-18.00 toimus Meriton Grand Conference&Spa hotellis Eesti Puitmajaklastri ja Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse eestvedamisel seminar „Kuidas automatiseerime Eestis toodetavad puitmajad?“. 

Ürituse keskseks teemaks oli puitmajadele lisaväärtuse loomise võimalused läbi targa maja lahenduste. Osalejad, kelle seas olid puitmajatootjate, automaatika- ja elektrifirmade ning haridusasutuste esindajad, tõdesid koostöövajadust, kuna klientide teadlikkus ja nõudlus nutikate ja energiasäästlike lahenduste järele on tõusmas, samuti peeti mõistlikuks jagada tootearenduskulusid ning kujundada välja ühine müügiprotsess.

Puitmajatootaja Seve Ehituse AS-i juht Vello Enniste tõi oma ettevõtte kogemuste põhjal välja, et ehkki kliendid soovivad reeglina individuaalseid lahendusi, on esmalt vaja välja töötada tarkade majade tüüpfunktsionaalsus, mida saab vastavalt kliendi vajadustele kohandada. Samuti tuleb eelnevalt lahendada küsimus, kuidas hakkab toimima garantii välisturgudel ning mil viisil on võimalik automaatikaseadmete tehasepaigaldus. Erinevaid automaatikalahendusi pakkusid välja IT Villa, Siemensi, Yogaystemsi ja Võrguvara esindajad. Ühiselt jõuti järeldusele, et ärimudeli ja müügiprotsessi kujundamiseks on järgmiste sammudena vaja standardiseerida nõuded targale majale ning tegeleda oma toote paketeerimisega. Samuti toodi välja vajadus näidiskeskkonna järele, kus oleks võimalik targa maja võimalustega tutvuda. Ühe käsitlust vajava teemana tõid palkmajatootjate esindajad välja kaabelduse küsimuse palkmajas.

Osalejad märkisid, et kahe valdkonna vahel koostöö arendamine on oluline ning sellega tuleb kindlasti jätkata.

Vaata ettekannete slaide siit:

IT Villa lahenduse tutvustus - Neeme Takis  

Siemensi lahenduse tutvustus - Aivar Kukk 3_Aivar Kukk Siemensi Synco living ja KNX.pdf

Võrguvara lahenduse tutvustus – Jüri Reitsakas 

Yogasystems lahenduse tutvustus – Raivo Raestik 

Seminar korraldati projekti "Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt" raames, mida rahastatakse EAS-i klastrite arendamise programmist, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.Otsid kodu?