Timbeco Woodhouse OÜ valmistab Rootsis seitsme nädalaga lasteaia
31. märts 2016

Timbeco majatehas projekteeris, tootis puitelemendid ja ehitas väljast valmis lasteaia Falunisse Rootsis. Vaid kolme nädalaga püstitati CLT-st ja puitkarkass elementidest koosnev ilmastikukindel majakarp. Järgneva nelja nädalaga on plaan hoone väljast valmis ehitada.

Tellija poolt oli teostatud CLT tugevusarvutused ja esialgne dimensioneerimine. Timbeco teostas konstruktiivse, arhitektuurse ja eriosade CAD mudelite põhjal ühtse mudeli, mille põhjal koostasid Timbeco projekteerijad ehitise tööjoonised. Projekteerimise käigus jaotati konstruktiivne osa (ka CLT) elementideks lähtudes transpordi vajadustest ja püstituse efektiivsusest. Nii puitkarkasselementidesse kui ka CLT elementidesse projekteeriti sisse eriosade läbiviigud. Läbiviigud aitavad oluliselt kiirendada eriosade paigaldust järgmistes ehituse etappides.


Seinaelemendid: seinaelementidesse paigaldati tehases tihendatud ja lõppviimistletud aknad/uksed. Samuti paigaldati tehases välisseintele puitvooder. Soojusmaterjalina kasutati nii ökoloogilist puitkiudvilla kui ka mineraalvilla. Mineraalvilla üks funktsioonidest oli suurema tulekindluse tagamine.

Vahelaeelemendid: hoone vahelaed ja enamus siseseintest teostati CLT-st. CLT vahelaeelementide ja kandvate siseseinaelementide vahel kasutati kuni 25 mm paksust spetsiaalset helitõkkematerjali.

Katuseelemendid: Katus toodeti Timbeco tehases katuseelementidest. Katuseelemendid teostati liimpuittaladest ja paigaldati tehases ilmastikukindluse tagamiseks ka üks kiht bituumenrullmaterjali. Objektil paigaldatakse kivikatuse materjal.

Otsid kodu?