RMK prognoosib 2011. aastaks 16% kõrgemat puidu hinda
06. detsember 2010

RMK nõukogu kinnitas 3. detsembri koosolekul 2011. aasta eelarve, mille kohaselt planeeritakse 2011. aastaks 16% võrra tänavusest kõrgemat puidu hinda.
Suur osa prognoositavast hinnatõusust on RMK teatel käesoleva aasta jooksul järk-järgult juba aset leidnud, järgmisel aastal näeb RMK kasvuvõimalusi veel vähekvaliteetsete metsamaterjalide osas. Sellega seoses suurendab RMK 2011. aastal hooldus- ja valgustusraiete mahtu, hooldab rohkem trasse ja teeääri ning koristab raielankidelt varasemast ajast sinna maha jäänud puude oksad ja ladvad.

Eelarve kohaselt ületavad RMK järgmise aasta kogutulud kaht miljardit krooni ehk 130 eurot.

Kasumiks planeerib RMK 423 miljonit krooni ehk 27 miljonit eurot, mis on ligi kaks korda enam kui selleks aastaks kavandatu.

RMK eelarve koostamise aluseks on samal nõukogu koosolekul kinnitatud RMK arengukava aastateks 2011-2014.

Lisainfo:

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 676 7299; 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee

Allikas: RMK

Otsid kodu?