Puitmajaliidu toetavate liikmete ring laienes
14. detsember 2020

Eesti Puitmajaliidu toetavateks liikmeteks kinnitati Eesti Maaülikool ning Rotho Blaas Baltic SIA. Liitu kuulub nüüd majatehaste kõrval 21 toetavat liiget.

Eesti Puitmajaliidu liikmete võrgustik koosneb kahest põhistaatusest – liige ja toetav liige. Liidu põhiliige on puitmajade tootmise, projekteerimise või ehitamisega seotud ettevõte. Toetavaks liikmeks loetakse partnereid, kes on osaliselt seotud puitmajade tootmise valdkonnaga (nt materjalitootjad vm) või on tegevad puitmajade tootjatele või ehitajatele kaadri ettevalmistamisega (nt haridusasutused). Praegusel hetkel kuulub Liitu põhi- ja toetavate liikmetena kokku 59 organisatsiooni või ettevõtet.

Puitmajaliiduga ühinenud Rotho Blaas Baltic SIA on Itaalia päritolu rahvusvaheline kontsern, mis pakub kõrgtehnoloogilisi lahendusi puidutööstuse ettevõtetele. RothoBlaasi toodete seas on näiteks kinnituslahendused, tööriistad ning erinevad ehitusmaterjalid niiskuse- ja heli isolatsiooniks. Ettevõtte tehniline müügiesindaja Orm-Gregori Joost näeb, et Puitmajaliidu toetava liikmena on Rothoblaasil võimalus teha puitmajasektoriga veelgi tihedamat koostööd. „Rothoblaas näeb puitehituses selget tulevikutrendi, seega otsime pidevalt puitehitusega seotud uuenduslikke lahendusi ja jagame oma oskusteavet, et sektor saaks igakülgselt areneda“ sõnas Joost liitumise põhjenduseks.

Puitmajaliiduga liitus ka Eesti Maaülikool, kus õpetatakse puitmajasektoris kõrgelt hinnatud ehitusinseneri eriala (maaehituse õppekava), mille üheks kohustuslikuks osaks on ka puitkonstruktsioonide projekteerimine.

Puidu katse. Foto: Ott Karu

Puitmajaliiduga liitumine annab maaehituse ja veemajanduse õppetooli teaduri Marko Tederi sõnul Maaülikoolile võimaluse laialdasemaks koostööks. „Puitmajaliiduga on ülikoolil sisuline koostöö tegelikult pikaajalisem. Oleme sektori tegevustes senini osalenud puitmajaklastri projekti kaudu ning nüüd liitusime ka katusorganisatsiooniga. Püüame omalt poolt ikka sektori arengule toeks olla, sest puidust ehitamine on tuleviku perspektiive silmas pidades väga oluline ja läheb hästi kokku ka meie rohelise ülikooli põhimõtetega,“ lausu Teder. Liitumist ärgitas ka soov insenerierialade paremaks sidumiseks reaalsete tööjõuvajadustega. „Kuna tööturul on inseneridest jätkuvalt põud, siis on äärmiselt oluline, et ülikoolist kaasa saadud teadmised vastaksid tööandjate ootustele,“ avas teadur ühinemisotsuse tagamaid.


Otsid kodu?