Puitkonstruktsioonide Eurokoodeksi tipud Tallinnas
14. oktoober 2019

22.-25.septembrini kogunesid Eesti Standardikeskuse EVS kutsel Tallinnas Euroopa puitkonstruktsioonide standardi Eurokoodeks 5 uuendamise komitee. Toimusid plenaar- ja töögruppide koosolekud, et täiendada Eurokoodeksit uuemate puitkonstruktsioonide projekteerimismeetodite alase infoga.

23.septembril Tallinna Tehnikaülikooli aulas toimunud tehnilise komitee CEN TC250 SC5 plenaaristungil osalesid 23 riigi delegatsioonid ligi 60 delegaadiga. Eesti delegatsiooni kuulusid Alar Just, Katrin Nele Mäger ja Eero Tuhkanen TalTechi ehituskonstruktsioonide uurimisgrupist ning Katrin Kaasik Eesti Standardikeskusest.

Plenaaristungi avas EVS tegevdirektor Priit Kikas, kes nimetas puitkonstruktsioonide arengut Eestis tähelepanuväärseks. Istungit juhatas TC250 SC5 eesistuja professor Stefan Winter Müncheni Tehnikaülikoolist. Kokku kutsutud spetsialistid arutasid Eurokoodeksite ajakava täitmist ning tutvusid projektirühmade ning töögruppide aruannetega. Samal perioodil toimusid Tehnikaülikooli Mektory hoones ka Eurokoodeks 5 eri teemadega tegeleva 9 töögrupi koosolekud, kus arutati muuhulgas esimestele Eurokoodeks 5 osade tööversioonidele saadud eri riikide kommentaare.

Eurokoodeks 5 töögruppide kohtumine Tallinnas. Foto: TalTech

Eurokoodeks 5 uuendamise põhieesmärkideks on puitkonstruktsioonide piisava turvalisuse tagamine ning uuemate projekteerimismeetodite lisamine, et pakkuda projekteerijatele rohkem võimalusi puitkonstruktsioonide täsemaks projekteerimiseks. Näiteks sisaldab uus Eurokoodeks 5 ristkihtpuidu projekteerimiseeskirju, mis praegusest versioonist puuduvad. Eesti osa Eurokoodeks 5 uuendamises seisneb põhiliselt tulepüsivuse arvutusmeetodite arendamisel. Käesolevalt toimub kõigi Euroopa projekteerimisstandardite uuendamisprotsess. Eesti osaleb sisuliselt vaid puitkonstruktsioonide standardi tegemisel.

Korraldajad tänavad ka moodulmajade tootjat OÜ Harmet, kes võõrustas külalisi meeldiva õhtusöögiga.


Otsid kodu?