Puit ja puittooted Eesti väliskaubanduse bilansi tasakaalustajana esikohal
28. veebruar 2011

Täna avaldatud Statistikaameti 2010. aasta väliskaubanduse info kohaselt moodustas puidu ja puittoodete ning paberi ja pabertoodete (tabelis kaubagrupid IX ja X) eksport kokku eelmisel aastal 1,077 miljardit eurot ning import 485 miljonit eurot, mis teeb väliskaubanduse bilansiks +592 miljonit eurot. See bilanss on positiivsusega ülekaalukalt esikohal ning näitab, et metsa- ja puidutööstussektor on väliskaubandusbilansi olulisim tasakaalustaja.

Puidu ja puittoodete (tabelis kaubagrupp IX) eksport moodustas kokku 799 miljonit eurot ning import 261 miljonit eurot, bilanss seega positiivne +538 miljonit eurot. Puidupõhise paber ja pabertoodete kaubagrupi X osas moodustas eksport 278 miljonit ja import 224 miljonit eurot, bilanss seega positiivne +54 miljonit eurot. Teised kaubagrupid on valdavalt miinuses, erandiks vaid grupp XX (muud tööstustooted), mis on 459 miljoni euroga plussis. Nimetatud muude tööstustoodete bilansist aga moodustavad  üle poole puidupõhised tooted, vastavalt puitmööbel +156 miljonit eurot ja puitmajad +101 miljonit eurot.

Kogu Eesti väliskaubanduse puudujääk 2010. aastal oli -500 miljonit eurot. Seda ja ülaltoodut arvesse võttes on puidupõhine toodang pea ainuke, mis meie väliskaubandusbilanssi tasakaalustab. Puidu ja puittoodete, paberi ja pabertoodete ning eeltoodud puitmööbli ja puitehitiste eksport kokku moodustas 2010. aastal 1,405 miljardit eurot, mis kogu ekspordist moodustab 16%.    

Eksport ja import kaubajaotiste järgi, 2010

Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi

Eksport

Import

Bilanss, mln eurot

mln eurot

osatähtsus, %

muutus eelmise aastaga, %

mln eurot

osatähtsus, %

muutus eelmise aastaga, %

KOKKU

8 747

100

35

9 245

100

27

-498

Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV)

836

10

27

1 022

11

9

-186

Mineraalsed tooted (V)

1 376

16

27

1 612

17

14

-236

Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI)

395

4

10

736

8

6

-341

Kummi- ja plasttooted (VII)

280

3

38

520

6

33

-240

Puit ja puittooted (IX)

799

9

42

261

3

38

538

Paber ja pabertooted (X)

278

3

29

224

2

10

54

Tekstiil ja tekstiiltooted (XI)

302

3

16

460

5

17

-158

Metall ja metalltooted (XV)

795

9

42

826

9

47

-31

Masinad ja seadmed (XVI)

1 976

23

56

2 171

24

55

-195

Transpordivahendid (XVII)

571

7

35

659

7

46

-88

Mitmesugused tööstustooted (XX)

668

8

24

209

2

12

459

Muu

471

5

35

545

6

22

-74


Lisainfo:

Ott Otsmann
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevdirektor
Tel: +3726567643
Fax: +3726567244
GSM: +3725032552
ott.otsmann@emtl.ee

Infotabeli allikas: Statistikaamet
Allikas: EMTL

Otsid kodu?