Puiduturu hinnaülevaade, oktoober 2014
31. oktoober 2014

Puiduturul valitseb hetkel tea­tud ebaselgus selles, kuhu poole hinnad liikuma hakkavad.

Män­ni- ja kuusepalgi hind on pisut tõusnud tänu ühe valimis ole­va ettevõtte kokkuostuhindade tõusule. Peenpalgi hinnad ei ole kuuga muutunud. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on okaspuu-palkide hinnad muutunud va­hemikus - 0,2% kuni +1,0%. 2013. aasta septembriga võr­reldes on männipalkide hinnad 4 -5% kasvanud, kuusepalkide hinnad aga kuni 2% langenud.

Lehtpuupalkide hinnad ei ole möödunud kvartaliga muutunud, välja arvatud kasepalk, mis kol­me kuuga on kallinenud ligi 5%. Hinnatõusu põhjuseks on see, et üks suvekuudel puidu kokkuostu katkestanud ettevõte alustas sep­tembris kasepalgi ostmist uues­ti. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on kasepaku hind 1,2% odavnenud, haavapalgil on hind 1,2%, kasepalgil 3,2% ja lepapal-gil 3,5% kallinenud.

Allikas: Heiki Hepner, Maaleht

Otsid kodu?