Puidupõhiste toodete väliskaubanduse bilanss veelgi enam plussis
22. august 2011

Puidutoodete eksport 2011.a. esimesel poolaastal oli 738 miljonit eurot, 25% suurem kui eelmise aasta samal ajavahemikul. Puidutoodete import oli 180 miljonit eurot ja puidutoodete väliskaubanduse bilanss 558 miljonit eurot. 2010.a. esimese poolaastaga võrreldes suurenes bilanss 108 miljoni euro võrra.

Eesti kaupade kogueksport ja -import jätkasid kiiret kasvamist, kaubavahetuse puudujääk jäi eelmise aastaga võrreldes praktiliselt samaks. Puidutooted (siin arvestatud koos puitmööbli ja puidust ehitistega) on pea ainsad kaubagrupid, mille eksport ületab impordi.

Eesti puidutoodete ekspordi struktuuris on jätkuvalt ülekaalus puidust valmistatud tooted, töötlemata ümarmaterjalina eksporditakse peamiselt vaid paberipuitu, millele Eestis piisavalt

tarbijaid ei ole. Puidul põhineva tööstuse arengutaset näitab ka impordi struktuur, milles suurim osa on saematerjalil (43%) ja puidutoodete osa on üsna väike, ulatudes vaid mööbli

puhul 10 protsendini puidutoodete impordist. Saematerjali impordist pärineb suurim osa Venemaalt, tema osa saematerjali koguimpordis on siiski pisut langenud, olles 2011.a.

esimesel poolaastal 49%. Töötlemata ümarmaterjali impordis on ülekaalus saepalgid ja peamiseks päritoluriigiks Läti, sealt esimesel poolaastal imporditud 145 000 m3 moodustab impordist 90%.

 Allikas: EMPL

Otsid kodu?