Prantsuse tudengid tulevad Eestisse puitmajatootmist õppima
14. veebruar 2011

Eesti Puitmajaliit (EPML) käivitas koostöös Prantsuse suursaatkonnaga projekti, mille käigus tulevad Prantsusmaa koolide tudengid juba alates käesolevast kevadest Eesti puitmajade tootmisega tegelevatesse ettevõtetesse praktikale.

Eesti puitmajaklastri juhi Elari Kivisoo sõnul on tegemist kindlasti nii Prantsuse tudengitele kui ka Eesti ettevõtetele kasuliku koostööprojektiga, mille idee sai alguse EPML-i ja puitmajaklastrisse kuuluva ettevõtte Nordic Houses OÜ juhatuse liikmelt Klaus Heegerilt.

Elari Kivisoo sõnutsi võimaldab praktikantide kaasamine ettevõtetel luua pikaajalised ja vastastikku kasulikud koostöösidemed Prantsuse turul tegutsemiseks. Samuti on Kivisoo hinnangul väga väärtuslik praktikantidelt saadav sisend tootearendusse, viimaks tooteid paremini vastavusse Prantsuse turu nõuetega. „Kuna tudengid on mitmekülgse taustaga – praktikat soovitakse teha nii puidutehnoloogia, projektijuhtimise kui turunduse vallas – leiab huvi korral kandidaatide erinevatest vajadustest lähtuvalt täienduse enda meeskonda iga liidu ettevõtja,“ räägib Kivisoo.

EPML-i andmetel on praeguseks Prantsuse suursaatkonnale praktika sooviavaldusi laekunud kokku 37-lt Prantsusmaa õpilaselt viiest erinevast koolist. Praktikasoovijate hulgas leidub kutsetaseme kui inseneriõppe üliõpilasi nii esimeselt kui viimaselt õppeaastalt.

Praktikaperioodid on erinevad,  jäädes enamuses 6-8 nädala ulatusse.  Praktikataotluste seas leidub aga ka üks inseneritudeng, kes soovib Eestis läbida koguni viis kuud kestva praktika.

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 1999. aasta 20. mail.  Käesoleval hetkel kuulub liitu 30 ettevõtet – element- ja ruumelementmajade, käsitöö ja masinpalkmajade ning aiamajade tootjad. Eesti Puitmajaliit on katuseorganisatsiooniks ja eestvedajaks 2010. aasta suvel Euroopa Regionaalarengu Fondi toel tööd alustanud Eesti puitmajaklastrile, mille põhitegevuseks on Eesti puitmajatootjate rahvusvahelise konkurentsi parandamine, lisandväärtuse pakkumine ning ekspordikäibe suurendamine.

Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv moodustab ligikaudu 45-50% kogu kohaliku sektori vastavatest näitajatest. Sealhulgas ulatub puitmajade ekspordi reaalne osakaal ligi 85 protsendini sektori müügitulust.

Lisainfo:

Elari Kivisoo

Mob: 53434014
E-post: elari@puitmajaliit.ee
Skype: elarikivisoo

Otsid kodu?