Palkmajaehitaja kutseeksami sooritas kümme meest
30. september 2013

20. septembril toimus Valga kutsekoolis järjekordne kutseeksam, kus kümme Pärnu kutsehariduskeskuse õppurit taotlesid palkmajaehitaja kvalifikatsiooni. Neist üheksa taotlesid kolmanda taseme kutset ning üks vastava eriala kõrgeimat ehk viienda taseme kvalifikatsiooni. 

Eksamitöös oli kombineeritud teooria ja praktiline töö ning selle edukaks sooritamiseks tuli eksaminandidel eelnevalt lahtimonteeritud palkmaja ühise meeskonnana uuesti kokku panna. Sealjuures oli töödejuhataja rollis kõrgeima taseme kutse taotleja, kes pidi komisjoniliikmetele näitama ka oskust ehitustööd läbimõeldult organiseerida ning teistele töömeestele suuniseid anda. Kogu protsessi vältel esitas komisjon eksamitegijatele ka teoreetilisi küsimusi saamaks tõendust, et lisaks õigetele töövõtetele on omandatud ka teadmised palkmajade ehituspõhimõtetest.

Kutseomistamise korraldamiseks moodustatakse kvalifikatsioone omistava Eesti Puitmajaliidu juurde hindamiskomisjon. Sel korral hindasid sooritusi Kaljo Valler, Ants Ploompuu ja Kaido Käis ning komisjoni esimees Andres Madalik.

Eesti Puitmajaliidu roll palkmajaehitaja kutse jätkusuutlikkuse tagamiseks on jätkata kutseomistamise korraldajana ning seetõttu osaleda käesoleva aasta oktoobris toimuval kutseomistajate konkursil. Tänane suurim väljakutse on vajadus saavutada käsitööpalkmajaehitaja erialale riiklik koolitustellimus, et kooli lõpetavad spetsialistid oskaksid lisaks maja püstipanemisele ka detaile ette valmistada ning omaksid ettekujutust ehitusprotsessist tervikuna. Eriala lõpetajate väljavaated tööturul rakendust leida on jätkuvalt head, kuna sertifitseeritud ja praktika läbinud spetsialistide järgi on puitmajatootjate seas endiselt kasvav vajadus, kuid selleks, et suurendada õppurite praktikavõimalusi ja leevendada nõudlust kvalifitseeritud tööjõu järgi peavad haridusasutused ja ettevõtted tegema senisest tihedamat koostööd. 

Otsid kodu?