Palkehitiste taastamiseks saab professionaalidelt nõu
03. märts 2011

Juba neljandat aastat saavad MTÜ Vanaajamaja projekti kaudu Võru- ja Põlvamaa vanade palkehitiste omanikud küsida konsultatsiooni oma vana palkhoone seisundi hindamiseks ja hoone taastamistööde kavandamiseks.

Projekti käigus käib MTÜ Vanaajamaja meeskond välitöödel, hindab hoone seisukorda objektil ja koostab hiljem kirjalikud soovitused hoone taastamistööde järjekorra, hädavajalikkuse ja materjalide osas. Ettevõtmise eesmärgiks on aidata kaasa traditsioonilise taluarhitektuuri heaperemehelikule arendamisele ja algupärase välimuse säilitamisele.

Huvilistel tuleb märtsikuu jooksul täita küsimustik kodulehel www.vanaajamaja.ee/konsultatsioonid ja saata see aadressile info@vanaajamaja.ee või postiaadressile MTÜ Vanaajamaja, Räpina, Võru mnt 14, 64505. Välitööd toimuvad aprillis-mais.

Projekti sihtpiirkonnaks on Võrumaa Partnerluskogu* ja Piiriveere Liidri** piirkonnad, kus viiakse konsultatsioonid läbi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

*Võrumaa Partnerluskogu piirkond - Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Varstu, Urvaste, Vastseliina ja Võru vald.

**Piiriveere Liidri piirkond - Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vald.

Täiendav info:

MTÜ Vanaajamaja
www.vanaajamaja.ee
info@vanaajamaja.ee

Otsid kodu?