Okaspuu saematerjali maailmaturg muutumas
03. jaanuar 2011

Kanada analüütik Peter  Woodbridge leiab, et Põhja- Ameerika saetööstuses toimunud struktuursed muutused võivad põhjustada suuri muudatusi kogu maailma saetööstuses. Need muudatused on jäänud praeguse majanduslanguse varju, kuid võivad pikemas perspektiivis mõjutada maailma erinevate regioonide saetööstuste konkurentsivõimet.

USA okaspuu saematerjali tarbimise taastumine senise tipptasemeni ca 150 miljonit m3 aastas võtab aega, sest elamuehituse mahud on mitmeid kordi vähenenud, aga umbes 2016 aastaks viivad demograafilised ja muud fundamentaalsed põhjused tarbimise senise mahuni tagasi.

Senini on umbes 80% Põhja- Ameerikas toodetud okaspuu saematerjalist leidnud endale väljundi ehitusturule, sest puidul on teiste materjalidega võrreldes suur hinnaeelis. Saematerjal puitkarkassina on domineerinud elamuehituses ja mõnedes sellega seotud rakendustes, väljaspool seda aga on teised puitmaterjalid nagu inseneripuit ning mittepuidulised materjalid olnud konstruktiivselt sobivamad. Seekordne elamuehitusturu taastumine erineb eelmistest kasvutsüklitest selle poolest, et ehitatakse rohkem kortermaju ja eramud saavad olema väiksemad. Tulemuseks on USA okaspuu saematerjali tarbimise struktuuri muutumine, väheneb uute elamute ehituseks kasutatava saematerjali osa ja suur osa kasvust on seotud hoonete remondi ja renoveerimisega.

Selline struktuurimuutus on aga Euroopa tarnijatele soodne, sest Euroopa üldiselt parema kvaliteediga okaspuu saematerjal ongi enamasti sellesse turuossa suunatud. Euroopale on soodne ka see, et USA ehitusturu taastumine on seotud rohkem USA lõunaosa ja Mehhiko lahe piirkonnaga. USA läänerannikul ja Kesk- Läänes taastub ehitusaktiivsus aeglasemalt, sest praegu tühjadest majadest paikneb 70% 11 osariigis, millede hulgas on Kalifornia, Florida, Nevada ja Arizona.

Briti Kolumbia Kanadas oli enne masu sedavõrd suur puidutarnija, et iga viies USA-s ehitatud elamu tehti sealt pärit okaspuu saematerjalist. USA kaitsetollid sundisid sealseid saeveskeid juba enne masu Jaapanis ja Hiinas turge otsima. Kui Kanada okaspuu saematerjali eksport Jaapanisse langes aastatel 1996- 2009 peaaegu kolm korda ja 2010 aastaks prognoositakse üsna korralikku tõusu eelmise aastaga võrreldes, siis eksport Hiinasse suurenes ka masu ajal. Veel 2005.a. oli eksport Hiinasse peaaegu olematu, 2009.a. aga olid Hiina ja Jaapani mahud juba võrdsed, ca 2,4 miljonit m3, ning 2010.a. ekspordiprognoos Hiinasse on 1,5 korda suurem kui Jaapanisse. Lääne- Kanada saetööstuste jaoks on tegemist mitte ainult turgude mitmekesistumisega. On üldiselt teada, et suur osa Lääne- Kanada keerdmännist on putukakahjustustest surnud või suremas. Vähem on aga teada, kui kiire keerdmänni kättesaadavuse halvenemisega on tegemist. Halb on seegi, et see toimub just enne 2012. aastat, mil USA turud peaks kosuma hakkama.  Keerdmänni palkide kvaliteet on juba praegu sedavõrd langenud, et madalama kvaliteedi osa toodangus on suurenenud ja kõrgema kvaliteedi kättesaadavus halvenenud. Selline ootamatu ja suur muutus toob kaasa kolm sündmust.

Esiteks. Kuna Hiinasse on juba müüdud suuri koguseid madalama kvaliteediga okaspuu saematerjali, siis tekib USA turul mõningane puudujääk sellisest materjalist. Samuti on madalam kvaliteet vähem kättesaadav Kanada seni väikeste kuid kasvavate turgude jaoks Põhja- Aafrikas ja Lähis- Idas.

Teiseks on Hiina turg seni veel embrüonaalses seisundis. Paljud tööstused ja sektorid alles õpivad okaspuu saematerjali kasutama, kasvab ka nõudlus parema kvaliteedi järele. Kuna Venemaa palkide pääs Hiinasse on piiratud ja saetööstuse tootmisvõimsus ning muu infrastruktuur puudulikud, siis tähendab Hiina turu kasv puidu kättesaadavuse halvenemist Põhja- Ameerikas.

Kolmandaks. Kui kogu maailmas halveneb sobiva hinnaga kõrgema kvaliteediga saepalkide kättesaadavus, siis Põhja- Ameerikas on palkide kättesaadavus siiski paranemas, ent aeglasemalt senisest. Kuigi nõudlus okaspuu saematerjali järele Põhja- Ameerikas selles majanduse taastumise tsüklis paraneb vaoshoitult, on tõenäoline, et okaspuu saematerjali hinnad selles tsüklis kasvavad kiiresti.

Tõendeid viimase väite paikapidavuse kohta on juba näha. Random Lengths teatab, et lääneranniku okaspuu saematerjali hinnad juba on taastumistsükli selle faasi kohta enneolematult kõrged ja ei vasta sugugi USA elamuehituse praegusel mahule. Analüütikud panevad osa hinnatõusust „Hiina mõju“ arvele.

Globaliseerumine ja uute turgude nagu Hiina kasv tõotavad maailma okaspuu saematerjali tootjatele nõudluse suurenemist ja sellega kaasnevat hindade tõusu. Kasvavad hinnad toovad kaasa uute toormeallikate ja alternatiivsete materjalide kättesaadavaks muutumise. Praeguse taastumistsükli erinevus varasematest on selles, et nõudluse rahuldamiseks vajaliku saematerjali pakkumise saavutamiseks peavad nii regionaalsed kui maailmaturu hinnad olema palju kõrgemad kui nad ajalooliselt on olnud.

Allikas: Timber Trade Journal, 11/18 December 2010.

Otsid kodu?