Nelikant höövli operaatori väljaõpe
30. juuli 2010

Tartu Kutsehariduskeskus korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel 25.08-16.09 tasuta koolituse nelikant höövli operaatori väljaõpetamiseks.
Kursust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames ning on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Kursus on osalejale TASUTA.

Registreerudes palun põhjendage enda kuulumist koolituse sihtgruppi ja koolitusvajadust paari lausega registreeriimisvormi lahtrisse "Märkused" või saatke põhjendus: sigrid.tani@khk.tartu.ee

Registreeru koolitusele SIIN!

Koolitusele registreerumine avatakse 3-4 nädalat enne koolituse algust. Koolituse toimumise ajad on veel planeerimisel.

Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on:
1. Sihtgruppi kuulumine
2. Motivatsiooni toetav kiri (Märkuste lahtris registreerimisvormil)
3. Registreerumise järjekorra number

Koolituse sihtgrupp:
Puidusektoris töötavad inimesed, kes töötavad koolitusega seotud valdkonnas ning kellele see kursus on tööalaseks täienduseks.

Koolituse eesmärk:
Anda osalejale vajalikud oskused tööks nelikanthöövli operaatorina.
Koolituse läbinu oskab seadistada nelikant höövlit vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning sooritab tööoperatsioone pingil, oskab lugeda tööjooniseid. Ta tunneb seadme ehitust ja tööpõhimõtteid, detailide töötlemise režiime ning tunneb kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. täidab ja järgib tööohutuse nõudeid.

Teemad:
Tööohutus ja töötervishoid
Nelikant höövli ehitus
Nelikant höövli praktiline tehniline hoole
Tehniliste jooniste lugemine
Nelikant höövli seadistamine ja häälestamine
Jooniste järgi toorikute valmistamine

Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi

Tutvu koolituse LÜHIÕPPEKAVAGA siin

Koolituse aeg
25.08.2010 Kolmapäev 9:00-16:00
26.08.2010 Neljapäev 9:00-16:00
27.08.2010 Reede 9:00-16:00
30.08.2010 Esmaspäev 9:00-16:00
31.09.2010. Teisipäev 9:00-16:00

02.09.2010 Neljapäev 17:00-19:00
07.09.2010 Teisipäev 17:00-19:00
09.09.2010 Neljapäev 17:00-19:00
14.09. 2010 Teisipäev 17:00-19:00
16.09.2010 Neljapäev 17:00-19:00

Lektorid
Ilmar Rammi - Tartu KHK ehitus- ja puiduosakonna kutseõpetaja, täiskasvanute koolituse lektor
Kalle Viira - Tartu KHK ehitus- ja puiduosakonna kutseõpetaja
Ants Valter - Tartu KHK ehitus- ja puiduosakonna kutseõpetaja

Koolituse läbinule väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse tunnistus õppekava läbimisel vähemalt 80 % .



Otsid kodu?