Muudatused Krediidiinfo raportites seoses euro tulekuga
14. detsember 2010

Krediidiinfo teatel on alates 1. jaanuarist 2011 Krediidiinfo raportites kõik numbrid, mis väljendavad  finantsnäitajaid, konverteeritud ametliku üleminekukursi (1 EUR = 15,6466 EEK) alusel eurodeks. Erandiks on ettevõtte põhikapital, mis kuvatakse registreerimisvaluutas.

Krediidiinfo kokkuvõtlikes raportites Krediidireiting ja Faktiraport on parema võrreldavuse huvides kõik finantsarvud konverteeritud eurodeks. Samuti on eurodes kõik soovituslikud krediidilimiidi summad.

Raportis Bilanss ja kasumiaruanne, mille andmed  pärinevad äriregistrile esitatud raamatupidamisaruandest, säilib originaalvaluuta.

Maksuvõlad – võlad riigi ees

Maksuvõlad ja nende ajalugu konverteeritakse eurodeks. Senine maksuvõlgade ajalugu kajastab võlgnevusi, mis ületavad 10 000 krooni piiri. Alates europäevast on vastavaks piirsummaks 639 eurot.

Maksehäired – võlad teiste firmade ees

Alates 1. jaanuarist 2011 loetakse maksehäireks võlgnevust, mis on koos intressidega ja viivistega suurem kui 30,00 eurot ja vanem kui 45 päeva alates maksetähtpäevale järgnevast päevast.

Erinevalt praegu kasutusel olevast korrast hakatakse võlgnevusi arvestama eurosendi täpsusega.

Ametliku maksehäireregistri informatsiooni kasutavad pangad ja suured krediteerijad täpsete krediidiotsuste tegemiseks. Vaata, kuidas sisestada maksehäireid

Lisainfo:

Anneli Rahula
kliendihaldur
Krediidiinfo AS
anneli@krediidiinfo.ee

tel: 665 9607

Allikas: Krediidiinfo

Otsid kodu?