Läheb kompetentsikeskuse ehituseks
30. september 2014

Pärast mitu aastat kestnud hoovõt­tu läheb lähipäevil Väimelas puidutöötlemise ja mööbli­tootmise kompetentsikeskuse hoone ehituseks.

Kompetentsikeskust hal­dava Võrumaa kutsehariduskeskuse juht Tanel Lin­nus ütles, et läinud neljapäe­val, 18. septembril allkirjas­tas ta ASi Semuehitus juha­tuse liikme Ahto Vingiga hankelepingu, millega saa­vad alata puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse hoone ehitustööd. Ehituse maksumus on ilma käibemaksuta ligi 1,1 miljo­nit eurot ja praeguse ajaka­va järgi tulevad ehitajad ob­jektile esmaspäeval, 29. septembril.

Hoone ehitusperioodiks on planeeritud kaheksa kuud, millele lisandub sisus­tamine ja seadmete häälesta­mine. Hoone peaks täielikult valmima järgmise aasta suve lõpuks.

Kompetentsikeskuse hoo­ne ehitusalune pind on li­gi 1500 ruutmeetrit, hoone ehitusprojekti koostas Võru ettevõte OÜ Kurmik Projekt.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus eraldas paar aas­tat tagasi kompetentsikesku­se rajamise tarbeks 3,19 mil­jonit eurot, sellele lisandub Võrumaa kohalike omavalit­suste panus ligi poole miljoni euro suuruses summas. Li­saks ehitusele kulub ligikau­du miljon eurot hoone sisus­tamiseks kaasaegsete puidutöötlemise seadmetega ning poolteist miljonit eurot on ette nähtud koolitus- ja aren­dustegevuseks ning töötasu­deks.

Väimela on üks kuuest kompetentsikeskusest, mis Eestisse rajatakse. Ülejää­nud viis on väikelaevaehituse keskus Kuressaares, tervise-ja loodustoodete keskus Pol­iis, Targa Maja keskus Rak­veres, terviseedenduse kes­kus Haapsalus ning põlevkivikeskus Kohtla-Järvel.

Puidutöötlemise ja mööb­litootmise kompetentsikeskuse sisuline tegevus juba käib, praegu kasutatakse Võ­rumaa kutsehariduskeskuse tehnomaja ruume.

Allikas: Inno Tähismaa, Võrumaa teataja

Otsid kodu?