Koolitused „Töölepingu sõlmimine“ ja „Töölepingu lõpetamine“ 12.01.2011 Tallinnas
14. detsember 2010

Oska Koolitused korraldab 12. jaanuaril 2011 Tallinnas eelkõige väikefirma juhtidele mõeldud koolitused „Töölepingu sõlmimine“ ja „Töölepingu muutmine, lõppemine ja ülesütlemine.“

Töölepingu sõlmimise koolituse põhipunktid:

Töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu võrdlus

Töölepingu eelsed sõlmimise läbirääkimised- lubatud ja keelatud küsimused

Töölepingu kohustuslikud punktid

Töötaja õigused ja kohustused

Tööandja õigused ja kohustused

Ohud valesti vormistatud töölepingu korral

Töölepingu muutmise, lõppemise ja ülesütlemise koolituse põhipunktid:

Töö ümberkorraldamisega firmas kaasnevad töötajate tööülesannete muudatused, võimalik, et ajutine töötasu vähendamine ja ka koondamine

Mis on tööülesannete muudatus? Kuidas õigesti vormistada tööülesannete muudatust ja ajutist töötasu vähendamist? Mida see kaasa tuua võib?

Töölepingu lõppemise ja ülesütlemise põhjused

Korraline ja erakorraline töölepingu ülesütlemine

Töötaja ja tööandja töölepingut üles ütlemas. Vajalikud protseduurid ja selle vormistamine

Vigadega kaasnevad ohud ja nende vältimine. Näited elust


Mõlema koolituse viib läbi Tiit Kruusalu, kes on personalijuhtimisega tegelenud 15 aastat. Tiit on METI personaliabi OÜ juhatuse liige ja üks omanikest

Koolitused toimuvad kolmapäeval 12.01.2011 aadressil Endla 92, Tallinn.

Töölepingu sõlmimise koolitus toimub kell 16.00-17.30 ning töölepingu muutmise, lõpetamise, ülesütlemise koolitus kell 18.00-19.30.

Koolitustest osavõtt on tasuline

Detsembrikuu jooksul registreerunutele kehtib soodushind 220 EEK / 14 EUR koolitus.  Hilisematele ühe koolituse hind 290 EEK / 19 EUR

Lisainfo ning registreerumine SIIN!

Otsid kodu?