Kokkuvõte 2012. aasta III kvartali puiduturu ülevaatest
12. november 2012

Eesti erametsanduse infoportaal on koostanud 2012. aasta III kvartali puiduturu ülevaate.  Järgnevalt on toodud põgus hinnavõrdlus kaubagruppide alusel.

Okaspuupalkide hinnad on möödunud kvartaliga püsinud üsna stabiilselt ühel ja samal tasemel. Aasta taguste hindadega võrreldes on männipeenpalk 2% ja kuuse peenpalk 0,8% odavnenud. Tavapalgid on aastaga mõne kümnendiku protsendi jagu kallinenud.

Lehtpuu jämesortimentidest on kõige rohkem möödunud kvartaliga kallinenud kasepalk, ligi 8%.  Aasta taguse ajaga võrreldes on hinnakasv natuke väiksem (+5%). Kasepakk on kvartaliga kallinenud ligi 5%, kuid aastaga on hinnakasv olnud enam kui viiendik. Lepapalk on kvartaliga 2,6% ja aastaga 0,4% kallinenud. Lepapeenpalk püsib poolaasta tasemel, kuid on aastaga siiski pisut (-3,4%) odavnenud.

Okaspuupaberipuidu hinnad on jätkuvalt madalseisus. Eriti nõrk on nõudlus kuusepaberipuidu osas. Aastaga on männipaberipuit kaotanud 16 % ja kuusepaberipuit 23% oma hinnast.

Madalate paberipuidu hindade tõttu on tugeva surve all ka küttepuidu hinnad. Halgude hinnad on viimasel kvartalil stabiilsena ühel tasemel püsinud. Märjad lepahalud maksid koos käibemaksuga 33,5 €/rm ja kuivad lepahalud 45,25 €/rm. Aastaga on kuivad halud odavnenud 2% ja märjad halud 8% (vt joonis 6). Mitmed halgude müüjad on tänavuse kütteperioodi eel tõdenud, et nõudlus halgude järele on väiksem tänu suurenenud pakkumisele, mis omakorda on viinud hindu alla.

Hakkpuit on terve selle aasta järk-järgult odavnenud ning on aasta taguse ajaga 8,5% kukkunud. Kolme viimase kuuga on hind kukkunud enam kui 7% ning on septembris jõudnud 11,08 €/pm³.

Viimase kolme kuuga  on iga kuu odavnenud ka  saepuru hind. Kokku on hind kolmanda kvartali jooksul langenud 6% ja jäänud pidama 8,9 €/pm³.

Loe III kvartali puiduturu ülevaadet erametsanduse infoportaalist www.eramets.ee SIIT

Allikas: Eesti Erametsanduse Portaal

Otsid kodu?