Keskkonnateabe Keskus andis välja CD "Estonian Forestry 2011"
25. veebruar 2011

Keskkonnateabe Keskus andis välja Eesti metsandust tutvustava interaktiivse cd-plaadi "Estonian Forestry 2011", mis annab põhjaliku ülevaate Eesti metsadest ning metsanduse säästvast arengust.
Tegemist on sobiva infoallikaga kõigile Eesti metsadest ja metsandusest  huvitatutele ning see ei eelda varasemaid teadmisi valdkonnast. Ingliskeelsed tekstid on illustreeritud rikkalike jooniste, fotode ja kaartidega.

Materjali aluseks on "Estonian Forestry 2009", mis koostati 2009. aastal XIII Ülemaailmse Metsanduskongressi tarbeks. Käesolevas väljaandes on tekste ja andmestikku ajakohastatud ning täiendatud. Materjal sisaldab teavet Eesti metsaressursist, metsapoliitikast, era- ja riigimetsade majandamisest, metsade bioloogilisest mitmekesisusest ning kaitsest. Lisaks on plaadil eraldi peatükid metsatööstusest ja puidukaubandusest,  jahindusest, metsateadusest ja –haridusest.

Plaadi autoriteks on metsandusvaldkonna tunnustatud eksperdid ning selle koostamist ja väljaandmist toetas Keskkonnaministeerium.

Plaat ilmub 2011. aastal, mille ÜRO on kuulutanud rahvusvaheliseks metsa-aastaks. Metsa-aasta eesmärk on tõsta elanikkonna teadlikkust säästlikust metsamajandusest, looduskaitsest ja eri metsatüüpide jätkusuutlikust majandamisest. Metsa-aasta aitab väärtustada inimese rolli metsas ja metsa tähtsust inimese jaoks.

Väljaannet „Estonian Forestry 2011” on võimalik tellida Keskkonnateabe Keskuse raamatukogust (Mustamäe tee 33, Tallinn. Kontakt: Helene Luuk, tel. 6 736 625, e-post: helene.luuk@keskkonnainfo.ee) ning alla laadida Keskkonnateabe Keskuse kodulehelt www.keskkonnainfo.ee/ .
 
Lisainfo:
Mati Valgepea
Metsandusstatistika osakonna juhataja
Keskkonnateabe Keskus
Tel. 7 339 944, 51 12 754
E-post: mati.valgepea@keskkonnainfo.ee

Otsid kodu?