Ilmus Kutsekoja infoleht
04. veebruar 2011

Eesti kutsestandardite koostamise ja koordineerimise ning kutseeksamite korraldamisega tegelev SA Kutsekoda andis Postimehe erilehena välja Kutsekoja infolehe, mis annab ülevaate muutustest kutsestandardites ja kutsetunnistustes.

Infolehes kajastatavad teemad on nt: kutsete täpsem lahtikirjutamine; uued kutsestandardid; kutsetunnistuse taotlemine; kutsestandardid IT-sektoris jpm.

Infolehte on võimalik lugeda SIIN.

Lisainfo:

SA Kutsekoda
http://www.kutsekoda.ee

Otsid kodu?