Ettevaatust hiina petturitega!
13. mai 2011

Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus Eesti ettevõte saab Hiinast e-posti teel tavapäratult suure tellimuse, kuid lähemal uurimisel selgub, et tegemist on pettusega. Eestis on seni pöördutud peamiselt puidutööstuse ettevõtete poole.

EASi välisesindaja Hiinas Priit Martinson soovitab olla ettevaatlik kõigil juhtudel, kus ettevõtjat kutsutakse Hiina külla, et ostjaga kirjalik leping sõlmida. Kahtluse korral tuleb leida kohalik õigusnõustaja või konsulteerida EASi välisesindusega.

Pettus näeb üldiselt välja järgmine:

  • Hiina ettevõte saadab e-postiga hinnapäringu. Toote osas on tehtud piisavalt hea kodutöö, teatakse täpselt, mida küsitakse ning kui palju see maksma peaks. Tingitakse suhteliselt vähe. Hiina ettevõttel on viisakas koduleht, kuid ettevõtte ärilitsentsi ei olda küsimise peale nõus esitama ning kasutatavad e-maili aadressid on avalikud (gmail, yahoo).
  • Esitatakse tellimus, mis on Eesti ettevõttele poole aasta kuni mitme aasta suurune tootmismaht, rõhutatakse, et tellimusega on kiire. Eesti ettevõtte poolt esitatud hinna ja tingimustega nõustutakse lihtsalt, isegi 100% suuruse ettemaksu tasumisega.
  • Eesti ettevõtte esindaja kutsutakse Hiina külla, et poolte vahel leping sõlmida. Ühel juhul lastakse Eesti ettevõttel teha Hiina kolleegidele kallihinnalisi kingitusi, ettekäändel et vastasel juhul ollakse ebaviisakad ning oluline leping võib jääda sõlmimata. Teisel juhul sõlmitakse leping ning küsitakse Eesti ettevõttelt „notaritasu" mis ulatub paarisajast kuni paari tuhande euroni. Pärast lepingu sõlmimist, "tasu" maksmist ning tagasi koju jõudmist ei õnnestu Hiina ostjatega enam kontakti saada.

Eestis on seni pöördutud peamiselt puidutööstuse ettevõtete poole. Rahvusvaheliselt on teada ka juhtumid, kus sama skeemiga palutakse Hiina kohale sõita nt produktsioonifirmal, et sõlmida leping 30-osalise teleseriaali tootmiseks.

Kirjeldatud pettuse ohvriks langeb aastas väidetavalt tuhandeid välismaiseid ettevõtteid. Põhjalikumat infot leiab internetiportaalist http://www.fraudwatchers.org.

Allikas: EAS

Otsid kodu?