EMTL kutsub kontaktpäevadele
01. aprill 2011

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit kutsub aprillis ja mais osalema kontaktpäevadel, mis käesoleval aastal keskenduvad sektoris antavale haridusele ning tootearendusele ja selle potentsiaalile.

Ettevõtetel ja teistel huvilistel on võimalik tutvuda kolme metsa- ja puidutööstusega seonduvat haridust andva kooliga. Eesmärk on tõhustada sidemeid teadus- ja haridussektoriga. Toimub seminar, kus räägitakse puidupõhistest toodetest, materjalidest, tehnoloogialahendustest ning tootearenduse finantseerimisvõimalustest, samuti koolides läbiviidud uurimisprojektidest. Igal kontaktpäeval toimub kooliga tutvumine, kus on võimalik näha koolide praktilise õppe võimalusi ning Maaülikoolis ka teaduslaborit.

Toimumiskohad, kuupäevad ja teemad:

·         20. aprill - Eesti Maaülikool, metsatööstuse osakond, Tartu
http://mi.emu.ee/struktuur/metsatoostuse-osakond

Seminari temaatika:
-       
Uued puidupõhised materjalid, tooted.
-       
Tänased tootearenduse finantseerimisvõimalused, edasised plaanid (EAS)
-       
Puitkütusteuurimisprojektid
-       
Metsatööstuse bakalaureuse ja magistriõpe

·         26. aprill – Luua Metsanduskool, Luua
www.luua.edu.ee

Seminari temaatika:
-       
Sortimentide kiibistamine ja metsamaterjali jälgimissüsteem.
-       
E-logistika infosüsteem metsamaterjali veol.
-       
Tänased tootearenduse finantseerimisvõimalused, edasised plaanid (EAS)
-       
Uued puidupõhised materjalid, tooted.
-       
Metsanduse kutseõpe, harvesteri ja forvarderiõpe.

·         19. mai - Võrumaa Kutsehariduskeskus, puidutehnoloogia õppetool, Väimela www.vkhk.ee/oppetoolid/puidutehnoloogia/
Seminari temaatika:
-       
Uued puidupõhised materjalid, tooted.
-       
Tänased tootearenduse finantseerimisvõimalused, edasised plaanid (EAS)
-       
Puidutöötlemise kõrgharidus TTÜ-s
-       
Puidutöötlemise rakenduslik kõrgharidus Võru Kutsehariduskeskuses.

Huvitatutel palub EMTL registreeruda aadressil  info@emtl.ee või telefonil 6567643

Lisainfo:

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Marja-Liisa Rattasep
tel: 656 7643
fax: 656 7644
info@emtl.ee
www.emtl.ee

Otsid kodu?