EMPL-i IV kvartali puiduturu ülevaade
23. jaanuar 2012

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu IV kvartali puiduturu ülevaatest selgub, et palgiturul on hinnad küll langenud, kuid mahud vähenenud ei ole.
Puiduturul piirdub nähtav tulevik hetkel vaid kuni esimese kvartaliga. Kõige mustemad pilved tunduvad olevat paberipuiduturu kohal, oluliselt on langenud ka küttepuude hind. RMK on värskelt teatanud elanikele müüdava küttepuidu hindade 15% allahindlusest.

Palgiturul, mis otseselt sõltuv sae- ja höövelmaterjali turust, on hinnad küll langenud, kuid mahud ei ole vähenenud. Liiga madalad kütte- ja paberipuidu hinnad võivad aga täiendava palgi turule toomist pidurdama hakata.

Aasta lõpp tuli praktiliselt palja maa ja viimase kümnendi ühe vägevaima tormiga.  Metsad pääsesid õnneks kergemini kui elektriliinid. Valdavalt murti puid üle Eesti üksikult või väiksemate gruppidena. Mõnes piirkonnas, eriti Lääne-Virumaal, Harjumaal, Järvamaal ja Tartumaal, tuleb teha ka sanitaarlageraiet.

Riigimets hindab esialgselt tormist tingitud sanitaarraiete mahuks  40 000 tm, millest lageraied moodustavad 25 000 tm. Erametsas jäävad tormikahjustused ca 100 000 tm piiresse. Tormimurru likvideerimisega lisandub turule täiendavad puidu kogused, mis sisaldavad tavapärasest suuremal hulgal paberi- ja küttepuitu.

Erametsaomanikel tasub olla tähelepanelik, sest tormimuru koristamata jätmine võib tähendada täiendavaid ja juba hoopis ulatuslikumaid üraskirüüsteid, mille likvideerimisega saabki ainult küttepuitu. Seega vaatamata mitte kõige paremale turusituatsioonile tuleb vajalikud raied ikkagi ära teha.

Tutvu IV kvartali puiduturu ülevaatega täpsemalt SIIN


Otsid kodu?