Eestlaste Kodumaja rikastab skandinaavlasi omapäraste elamutega
26. oktoober 2011

Eesti moodulmajade tootja Kodumaja AS tegutseb peamiselt Norra ja Taani turgudel, rikastades skandinaavlasi jätkuvalt kvaliteetsete ja ka arhitektuurilt huvitavate elamuprojektidega.

Intervjuu Kodumaja AS-i turundus- ja müügidirektori Andrus Leppikuga

Kodumaja tegeleb sageli huvitavate ja omapäraste moodulmaja projektidega. Palun kirjeldage mõnd põnevat 2011. aastal läbi viidud projekti.

Tooksin välja hiljuti kliendile üle antud projekti Oslos, võib öelda, et peaaegu kesklinnas. Tegemist on ligikaudu 10-minutilise jalutustee kaugusel keskraudteejaamast asuva 7-korruselise korterelamuga.

See ei ole mahuliselt küll kõige suurem projekt meie jaoks, kuid on arhitektuurselt ja tehniliselt väga huvitav. Kui vahel kiputakse arvama, et tehases toodetud puitkarkassil ruumilistest elementidest majad sobivad pigem äärelinna või maapiirkonda, siis kõne all olev projekt sobib igati ka kesklinna piirkonda - seda nii arhitektuurilt ja ka kiire ehitustempo poolest, mis võimaldab elu ehituspiirkonnas minimaalselt häirida.

Projekt koosnes kokku 33 korterist kolmes majas. Tegemist oli 7-korruseliste korterelamutega, millest kaks esimest garaaže ja äripindu sisaldavad korrused ehitati ehitusplatsil raudbetoonist. Viis ülemist korteritega korrust ehitati aga meie majatehase poolt Tartus olevas tehases toodetud puitkarkassil ruumilistest elementidest. Ehitades järgiti loomulikult üldisi ehitusnorme, sealhulgas võimalikule maavärinale vastupidavust, kui ka konkreetselt vastavale projektile ettekirjutatud tuleohutuse nõudeid.

Projekt oli ka logistiliselt huvitav väljakutse, sest kesklinnas ehitades on transpordile, tõstetöödele, materjali ladustamisele ja hilisemale tööde teostamisele piirangud küllaltki suured. Kodumaja majatehas alustas töid ehitusplatsil märtsis 2011 ja andis projekti kliendile üle augustis 2011.

Oslo 7-korruseline korterelamu. Elamu valmis koostöös arhitektuuribürooga FuthArk Arkitekter. Fotod:Kodumaja AS

Kas kodumaal, Eestis on perioodil 2011-2012 oodata samuti uusi ja huvitavaid Kodumaja projekte?

Kodumaja on välja töötanud energiatõhusate väikeelamute seeria, mille ehituse osas on võimalik, et alustame 2012. aastal. Tegemist on reeglina vaid nelja korteriga kahekorruseliste elamutega, milles väike korterite arv ja läbimõeldud planeering tagavad korteriomanikule privaatsuse.

Olulisel kohal lisaks läbimõeldud planeeringule ja privaatsusele on vastava seeria puhul ka pilkupüüdev arhitektuur ja võimalikult väikesed ekspluatatsioonikulud energiale ja hooldusele.  Näiteks peavad eluruumid kindlasti olema hästi ventileeritud, et sisekliima oleks meeldiv ja tervislik.  Samuti näeme ette suhteliselt kõrge baasilise energiatõhususe ja võimalused selle tõstmiseks, kui elanikud soovivad oma eluruumide energiatõhususse täiendavalt investeerida. Lisaks on uut tüüpi väikeelamute seeria eesmärk minimeerida korterite energiatarbimise sõltuvust üksteistest ja püüd lahendada tehnilised süsteemid nii, et iga korteri omanik saaks maksta ainult selle eest, mida tema eluruumid tarbivad.
Detailsemat informatsiooni saavad huvilised lugeda www.kodumaja.ee.

Missugused on hetkel Kodumaja suurimad eksportturud ja kas olete lähiajal liikumas ka mõnele uuele turule?

Endiselt on meie suurimad turud Norra ja Taani, lähiajal uutele turgudele Kodumaja laienemist ei plaani.

Kui suur osakaal jääb Kodumaja toodangust siseturule?

Perioodil 1996-2010 moodustas Kodumaja toodang siseturule 7,5 %.  Aastatel 2008-2010 oli vastav näitaja 4,8 %.  Seega keskmiselt ehitab Kodumaja elamuid viie protsendi ulatuses koduturule. 

Tänavu veebruari alguses avaldas Kodumaja positiivse sõnumi, et taaskäivitate ühe majatehase ning värbate ligi sada uut töötajat. Kuidas Teil seni läinud on, kas kavandatud plaanid on sammhaaval ellu viidud?

Mainitud majatehas sai käivitatud ja töötab plaanipäraselt. Tänaseks on aasta algusega võrreldes meie koosseis kasvanud ligi 90 inimese võrra.  Jätkuvalt soovime suurendada ekspordi kogumahtu.

Kodumaja on alates 1999. aastast Eesti Puitmajaliidu liige. Liitu kuulub 30 ettevõtet – element- ja ruumelementmajade, käsitöö ja masinpalkmajade ning aiamajade tootjad. Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv moodustab ligikaudu 45-50% kogu kohaliku sektori vastavatest näitajatest. Sealhulgas ulatub puitmajade ekspordi reaalne osakaal ligi 85 protsendini sektori müügitulust.

Autor: Eesti Puitmajaliit, Triin Ahonen

Otsid kodu?