Eesti puitmajasektor võõrustas Soome puitmajasektori otsustajaid
10. juuni 2016

Eelmisel nädalal leidis aset Soome Puuinfo poolt ehitussektorile korraldatud ekskursioon Eesti puitmajatehastesse. Soome ehitussektori esindajad külastasid Timbeco, Mateki, Harmeti ning Kodumaja tehaseid.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees, AS Mateki tegevdirektor Sven Mats tõdes, et sellised külastused on väga tähtsamaks, näitamaks ekspordiriikidele Eesti, kui puidumaa võimekust. „Olen üsna veendunud, et külalised nägid uusi ja huvitavaid lahendusi puidust ehitamisel ning see annab kindlasti tõuke puidu suuremamahuliseks kasutamiseks korrusmajade ehitusel Soomes,“ sõnas Mats ja lisas: „Loodetavasti leiti Eesti puumajatööstus olevat atraktiivne ja innovaatiline partner uute projektide planeerimisel ning teostamisel.“

Reisi Soomepoolne korraldaja, Petri Heino sõnas, et reisi eesmärgiks oli pakkuda Soome ettevõtetele kontakte Eesti tootjatega, seda siis nii ostu, kui müügialase koostöö eesmärgil.

„Reis andis väga hea ülevaate Eesti puumajatööstuse eduloost, milleks peame panustamist projekteerimisprotsesside arendamisele ettevõtetes, kliendikesuse ja osades ettevõtetes ehitustehniliste lahenduste arendustöö,“ kinnitas Heino.

Reisil osales 20 Soome ehitajat, projekteerijat ja ehitusjärelvalve esindajat.


Otsid kodu?