Eesti Puitmajaliit võtab tööle tegevjuhi
19. oktoober 2012

Eesti Puitmajaliit pakub tööd aktiivsele ja särasilmsele ühistegevuste eestvedamisest huvitatud inimesele Tallinnas, kelle ülesandeks saab Eesti Puitmajaliidu töö korraldamine ja juhtimine.

Eesti Puitmajaliidu tegevjuhi tööülesanded on:

 • Eesti Puitmajaliidu töö ja asjaajamise koordineerimine ja korraldamine (sh palgaliste töötajate ja alltöövõtjate töö koordineerimine ja korraldamine).
 • Eesti Puitmajaliidu üldkoosolekute ja juhatuse otsuste täitmise, raamatupidamise töö ja aruandluse korraldamine.
 • Eesti Puitmajaklastri töö koordineerimine ja juhtimine (vastavalt EAS-i poolt kehtestatud reeglitele ja nõuetele) ning sellega seonduv aruandlus.
 • Eesti Puitmajaliidu kutsekomisjoni töö korraldamine ja kutseeksamite korraldamine.
 • Muude jooksvate küsimuste lahendamine, millised ei kuulu üldkoosoleku või juhatuse ainupädevusse.

Eesti Puitmajaliidu tegevusprioriteedid, mille koordineerimise ja elluviimise eest tegevjuht vastutab, on ühisturundus, ühiskommunikatsioon ja mainekujundus, kompetentside arendamine, tootearenduse alased tegevused ning infovahetus ja liikmete esindamine.

Sobivalt kandidaadilt eeldame innustatust Eesti puitmajatootjate ühistegevuste eesmärkidest, võimekust esindada ja kaitsta liikmete huve, energilisust tegevuste korraldamisel ja elluviimisel, süsteemsust ja head organiseerimisvõimet ning häid liidriomadusi.

Lisaks sellele on sobival kandidaadil:

 • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon) majanduse, turunduse või haldusjuhtimise valdkonnas;
 • mittetulundusliku- või äriorganisatsiooni (või selle üksuse) tulemusliku juhtimise kogemus;
 • projektide juhtimise ja eduka elluviimise kogemus;
 • teadmised ja ülevaade ettevõtlustoetuste taotlemise võimalustest ja protseduuridest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • inglise keele oskus väga heal tasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • täpsus ja korrektsus;
 • iseseisva töö, planeerimise ja analüüsimise võime;
 • positiivne ellusuhtumine;
 • valmidus ärireisideks;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ja B-kategooria juhiload.

Kasuks tulevad:

 • teadmised (või täiendav haridus) metsanduse, ehituse ja/või puitmajatootmise valdkonnas;
 • täiendavate võõrkeelte oskus;
 • ettevõtlustoetuste taotlemise ja aruandluse kogemus;
 • puitmajade tootmise ja/või müügi valdkonnas töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • Põnevat, vaheldusrikast ja rutiinivaba tööd.
 • Eneseteostuse võimalusi arenevas väikeorganisatsioonis.
 • Võimalust osaleda organisatsiooni strateegiliste eesmärkide kujundamisel.
 • Motiveerivat töötasu.


Eeldatav tööleasumise aeg on 1. jaanuar 2013.

Kandideerimiseks ootame avaldusi koos elulookirjeldustega hiljemalt 9. novembriks e-postiga aadressile info@puitmajaliit.ee. Avalduses palume märkida ära ka eeldatav palgasoov.

Lisainfo:

Elari Kivisoo
Eesti Puitmajaliit MTÜ
Juhatuse liige
Mob. +372 5343 4014


Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 20. mail 1999.a. Käesoleval hetkel kuulub liitu 30 ettevõtet.

Puitmajaliidu liikmete toodang on väga erinev - toodetakse ruumelement maju, elementmaju, palkmaju nii kantpalgist kui ümarpalgist. Palkmajade tootjad jagunevad veel käsitööna tootjateks ja masinatega tootjateks. Puitmajaliidu liikmed omavad pikaajalisi kogemusi toodangu valmistamisel ja toodang on konkurentsivõimeline maailma turul.

Otsid kodu?