Eesti Puitmajaliit toetab tööandjate ja töövõtjate seisukohti töötuskindlustusmaksemäära ning reservide riigikassaga ühendamise küsimustes
29. november 2011

Eesti Puitmajaliit ühineb Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu avaldustega töötuskindlustusmakse määra ning töötukassa reservide riigikassaga ühendamise küsimustes.

Valitsus otsustas 24. novembri istungil mitte toetada töötukassa nõukogu ettepanekut langetada järgmisest aastast töötuskindlustuse maksemäära kokku 3%-ni. Arvestades, et töötukassa reservide maht ületab juba käesoleval hetkel 2008. aastal alguse saanud majanduskriisi eelset taset (olles kogumahus ca 268 miljoni eurot/4,2 miljardit krooni), tegi töötukassa nõukogu ettepaneku langetada töötuskindlustuse liigkõrged maksemäärad 2012. aastast 3%-le. Töötukassa reserve ei ole vajalik endises tempos koguda, kuna olemasolevad varud võimaldavad hakkama saada ka tõsisema kriisi korral. Maksemäära alandamine 3% võrra võimaldaks suunata majandusse täiendavalt ca 64 miljonit eurot/1 miljard krooni, mis jaheneva majanduskeskkonna tingimustes oleks väga oluline panus keskkonna elavdamisse.

„Eesti tööjõumaksud on käesoleval hetkel juba tasemel, mis pärsib meie ettevõtete konkurentsivõimet eksportturgudel tegutsemisel, mistõttu on oluline nende mõistlikus mahus ülevaatamine ja võimalusel vähendamine. Tööandjad ja töövõtjad on raskel ajal siiani tulnud riigile Maastrichti kriteeriumite täitmisel küllalt palju vastu – tööandjate kanda võeti suur osa haigushüvitistest, samuti võeti rahulikult vastu kehtestatud käibemaksumäära tõus. Tööandjad ja töövõtjad mõistsid olukorra tõsidust, mistõttu tehtud otsustega nõustuti ja kohanduti. Tänaseks oleme aga jõudnud olukorda, kus meie hinnangultöötukassa reservid on täiesti piisavad, et keerulisel ajal hakkama saada. Seetõttu ei ole aktsepteeritav sisuliselt täiendav riigieelarve tasakaalustamine töötuskindlustusmakse abil (ja seda maailmamajanduse kontekstis koostatud optimistlikele prognoosidele toetuva 2012.a riigieelarvega). Maksemäära alandamine 3%-ni võimaldab koguda piisavas mahus reserve ka 2012. aastal, seadmata samal ajal ohtu töötukassa võimet potentsiaalselt raskel ajal oma funktsioone täita ja töötutele toeks olla,“ sõnas Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige Elari Kivisoo.  

Töötukassa reservide liitmine riigikassaga pärsib oluliselt vastava organisatsiooni finantsautonoomiat, mille tulemusena väheneb kaorganisatsiooni juhtorganite pädevusulatus ja võime nimetatud vahendite kasutamise üle vastutada. Nimetatud reservid on sihtotstarbelised, mistõttu nende kasutamine riigieelarve tasakaalustamise instrumendina ei ole lubatav. Eelnimetatud otsuse puhul puudub garantii reservide säilumise ja täies mahus kättesaadavuse osas, kui selleks peaks raskete majandusolude tõttu vajadus tekkima.

Eesti Puitmajaliit toetab ülaltoodud seisukohtadega Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu väljaöeldud seisukohti.

Lisainfo:

Elari Kivisoo
Eesti Puitmajaliit
Juhatuse liige
E-post. elari@puitmajaliit.ee 
Mob. +372  5343 4014
Skype. Elarikivisoo

Otsid kodu?