Eesti Puitmajaliit korraldab kutseeksamid palkmaja ehitaja kutsete taotlemiseks
23. märts 2012

Eesti Puitmajaliit kuulutab välja avalduste vastuvõtmise palkmaja ehitaja I (tase 3), palkmaja ehitaja II (tase 4), palkmaja ehitaja III (tase 5) kutsekvalifikatsioonide taotlemiseks. 
Kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks on vajalik esitada kutsekomisjonile alljärgnevad dokumendid:

1.       Avaldus või tööandja avaldus
2.       CV (vormikohane) – (v.a palkmaja ehitaja I kutse taotlemisel)
3.       Haridust tõendava dokumendi koopia
4.       Isikut tõendava dokumendi koopia
5.       Eelnevat kutsekvalifikatsiooni omamist või kutsealast täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia
6.       Maksekorralduse koopia kutseeksami maksumuse ülekandmise kohta

Vormikohaste avalduste ja tõendite aluseid saab alla laadida allpool.

Dokumendid saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressile elari@puitmajaliit.ee või postiga Eesti Puitmajaliidu kutsekomisjonile aadressil: Riia 185, 51014 Tartu.

Dokumentide vastuvõtmise (postitempli) viimaseks kuupäevaks on 23. aprill 2012.a.

Kutseeksam leiab aset Valgamaa Kutseõppekeskuses 18. mail 2012.a.

Kutseksam koosneb kahest osast:
1)teooriatöö:
2)proovitöö

Kutsekomisjoni otsusega kasutatakse kas ühte eksamitöö osa või mõlema kombinatsiooni.

Kutsekvalifikatsiooni omistamine on tasuline. Kutseeksam maksab  247,98 EUR (3880 EEK). Hinnale lisandub käibemaks.

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu tuleb üle kanda Eesti Puitmajaliidu arveldusarvele 771000783232 (LHV Pank). Kui soovitakse arvet, siis tuleb sellest teatada kutsekomisjonile e-posti teel.

Täiendav informatsioon kutsekomisjonilt: 
e-post: info@puitmajaliit.ee 
mob. 53434014


Dokumendid kutse taotlemiseks

Avaldus

Tööandja avaldus

Vormikohane CV

PALKMAJA EHITAJA I, II, III kutseoskusnõuete eksamiküsimuste valdkonnad


Otsid kodu?