Ülevaade "Eesti metsandus 2009"
10. august 2010


"Eesti metsandus 2009" on interaktiivne CD, mis annab põhjaliku ülevaate meie metsadest ning säästvast arengust metsanduses, sisaldades teavet Eesti metsaressursist, metsapoliitikast ning õigusaktidest, era- ja riigimetsade majandamisest, metsade bioloogilisest mitmekesisusest ning kaitsest. Lisaks on plaadil eraldi peatükid metsatööstusest ja puidukaubandusest, aga ka jahindusest, metsateadusest ja -haridusest. 

"Eesti metsandus 2009" on sobiv infoallikas kõigile metsandusest huvitatutele ega eelda varasemaid teadmisi valdkonnast. Lihtsalt sõnastatud tekst on illustreeritud rikkalike jooniste, fotode ja kaartidega. Peatükkide autoriteks on oma valdkonna tunnustatud eksperdid. 

Eestikeelse plaadi eelkäijaks oli samasisuline aga ingliskeelne "Estonian Forestry 2009", mis koostati 2009. aasta oktoobris Argentiina pealinnas Buenos Aireses toimunud 13. maailma metsanduse kongressi tarbeks, et tutvustada  Eesti metsi ja metsasektorit. 

Mõlemad plaadid koostas endine Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus. Plaatide koostamist ja väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Eesti- ja ingliskeelset plaati on võimalik tellida Keskkonnateabe Keskusest (Mati Valgepea, mati.valgepea@metsad.ee või Helene Luuk helene.luuk@keskkonnainfo.ee), väljaandeid saab alla laadida Keskkonnateabe Keskuse kodulehelt www.keskkonnainfo.ee. 


Lisainfo: 
Mati Valgepea 
Keskkonnateabe Keskus 
Metsandusstatistika osakonna juhataja 
7339944, 5112754 
mati.valgepea@metsad.ee 

Otsid kodu?