Eesti ettevõtetele eraldati arendustööks üle 2,2 miljoni euro
05. mai 2011

Eesti ettevõtetele eraldati Euroopa Liidu 7. raamprogrammist ühtekokku üle 2,2 miljoni euro toetust teadusuuringuteks ja tootearenduseks.

Eelmise aasta detsembris lõppenud Euroopa Komisjoni projektikonkursile „Teadustöö väikese ja keskmise suurusega ettevõtete huvides" esitatud projektidest olid Eesti ettevõtted kaasatud 51 innovatsiooniprojektis, mille elluviimiseks taotleti kokku ligi 9,3 miljonit eurot. Tihedas konkurentsis said toetust 11 Eesti osalusega projekti, mille kogumaht on 2,24 miljonit eurot. Kuigi viimases voorus rahastati vähem Eesti osalusega projektikonsortsiumeid kui 2010. aastal, panustavad toetust leidnud projektid Eesti ettevõtete huvides tehtavasse teadus- ja arendustöösse ligi 600 000 eurot rohkem kui mullu.

Tänavu oli nimetatud projektikonkursil uuendusena ka alammeede, mille eesmärgiks on kaasa aidata teadus- ja arendustegevuse projektide tulemuste turule jõudmisele. Antud meetme raames toetati tegevusi nagu prototüübi disain ja koostamine, prototüübi testimine, testimiseks tarvilik eelsertifitseerimine, turu-uuringud jne. Seedri Puukool OÜ näol olid ka Eesti ettevõtted antud meetmest toetatud projektides esindatud.

EASi innovatsioonidivisjoni direktori Ilmar Pralla hinnangul on Eesti ettevõtted olnud Euroopa Liidu koostööprogrammidest toetusraha taotlemisel edukad. „Seekordsel konkursil said rahastamisotsuse 21,6% Eestist esitatud projektidest, mis on suisa kolm protsendipunkti kõrgem kui Euroopa Liidu liikmesmaade keskmine," tõdes Pralla. „Positiivse trendina saab välja tuua, et võrreldes eelmise aastaga on tõusnud Eesti osalusega projektide edukuse määr ja suurenenud on ka meie ettevõtete tulemuslikkus rahvusvahelistes projektikonsortsiumites osalemisel. Samas teeb muret kodumaiste teadusasutuste ja ülikoolide nõrk esindatus rahastust leidnud projektides, mistõttu on ettevõtted sunnitud lõviosa projektide raames tehtavast teadus- ja arendustööst tellima piiri tagant," lisas Pralla.

Erandiks on siin Tartu Ülikool, kes koostöös Visitret Displays OÜ ja veel kuue partneriga arendab elektroonilisi välireklaami tahvleid, mis suudavad näidata videot, võtta vastu infot läbi mobiilivõrgu ja kasutavad oma tegevuseks päikeseenergiat. Antud projekti koordinaatoriks on Visitret Displays OÜ. Metallurg Engineering OÜ eestvedamisel aga töötatakse välja uudne tehnoloogia, mis suurendab alumiiniumisisaldusega prügist puhta alumiiniumi saamise efektiivsust. Veel saab välja tuua SNC Promex ASi, mis osaleb projektis, mille eesmärgiks on vähendada kulumisest ja hõõrdumisest tulenevaid kulusid tööstuses, kasutades hüdrauliliste pindade töötlemisel uudset lasertehnoloogiat.

Et soodustada koostööd ülikoolide ja ettevõtjate vahel, korraldab EAS mai lõpus juba teistkordselt koostöökonverentsi „Liftiga tulevikku", kus lisaks Eesti ettevõtjate arendustöö kogemusele tutvustatakse ka ülikoolide teadustöö tulemusi ja käsitletakse teemasid, millega teadlased igapäevaselt tegelevad ning kuidas see võiks omakorda ärisse jõuda.

7. raamprogramm (FP7) on Euroopa Liidu peamine teadusuuringute ja tehnoloogia arendustöö rahastamise vahend, mille eesmärk on suurendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. Aastatel 2007-2013 tehakse programmi kaudu investeeringuid rohkem kui 1,3 miljardi euro ulatuses.

Allikas: EAS

Otsid kodu?