EAS-st on võimalik taotleda ka sihtturu nõustamistoetust
30. november 2010

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) võimaldab ekspordiarenduse toetuse raames taotleda ka sihtturu nõustamistoetust. EAS pakub ühtlasi oma kompetentsi välisekspertide leidmisel, esmaste kontaktide loomisel, ekspertidele tööülesannete ja hinnapäringute koostamisel. Sihtturu nõustamistoetust rahastatakse Regionaalarengu Fondist.

Sihtturu nõustamistoetus võimaldab ettevõtjatel tellida nõustamisteenust pädevatelt väliskonsultantidelt nii oma toote konkurentsivõime väljaselgitamiseks, kliendi sihtrühma määratlemiseks kui konkurentide kaardistamiseks, et ettevõte saaks end välisturule minekuks võimalikult hästi ette valmistada. Hetkel saab kogenud väliskonsultantide teenust kasutada Norras, Rootsis, Taanis, Suurbritannias, Saksamaal ja Hollandis.

„Ettevõtjate sõnul on tihti probleemiks vähene info sihtturul valitseva konkurentsiolukorra, potentsiaalsete klientide, turustuskanalite, toodetele esitatavate nõuete ja muu taolise kohta. Abi oleks sihtturgu põhjalikult tundvast kohalikust konsultandist," selgitas EASi ekspordidivisjoni direktor Allar Korjas. „Paraku on ettevõtetel olnud raskusi iseseisvalt väliskonsultantide leidmisel. Selleks ongi loodud vastav võimalus sihtturu nõustamistoetuse näol," lisas Korjas.

EAS saab olla abiks ka hilisemal suhtlemisel väliskonsultandiga, et tagada hea koostöö ja tulemus. Sihtturu nõustamistoetuse taotlemise eelduseks on EASis eelnõustamisel käimine, kus arutatakse läbi ettevõtte plaanid ja võimalused.

Sihtturu nõustamistoetust saavad taotleda nii välisturul tegutsemist alustavad, kui juba tegutsevad ettevõtted ning selle taotlemisel pole ekspordiplaani esitada vaja. Maksimaalne toetussumma on kuni 150 000 Eesti krooni, millega EAS katab kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest.

Allikas: www.eas.ee

Otsid kodu?