EAS avab taas tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringute programmi
01. veebruar

EAS avab 8. veebruaril taas tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringu toetuse taotluste vastuvõtu.

Tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringute toetuse eesmärgiks on soodustada investeeringuid, mis aitavad kasvatada tööstusettevõtete tootlikkust ja ekspordipotentsiaali, toodete lisandväärtust, leida uusi turustusvõimalusi ja luua suurema lisandväärtusega töökohti.

Kolmanda taotlusvooru eelarve on 228,8 miljonit krooni ja taotlused on oodatud hiljemalt 30. aprilliks 2010. Jooksvalt avatava suure mõjuga investori ja allhankija toetuse eelarve on 100 miljonit krooni.

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistris registreeritud ettevõtjad, kes planeerivad vähemalt ühte järgmistest tegevustest:

  • olemasoleva tööstusettevõtte laiendamist;
  • toodangu mitmekesistamist uute toodetega;
  • kogu tootmisprotsessi täielikku ümberkorraldamist.

Toetust saab taotleda tööstusvaldkonna alase investeeringuprojekti elluviimiseks: masinate ja seadmete soetamiseks ning nende kasutuselevõtuks vajaliku immateriaalse vara hankimiseks.

Tehnoloogiainvesteeringute toetus on abiks olnud ligi 110 tööstusettevõtte investeeringute tegemisel kokku 580 miljoni krooniga.

Allikas: http://www.eas.ee/

Lisainfo: http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/toeoestusettevotja-tehnoloogiainvesteeringu-toetamise-programm/yldist 

Otsid kodu?