CE-märgise tasuta seminar ettevõtjatele 2.12.2010 Tallinnas
17. november 2010

Olete oodatud tasuta seminarile „Kuidas taotleda CE-märgist?“, mis toimub neljapäeval, 2. detsembril algusega kell 9.30 Clarion Hotell Euroopas (Paadi 5, Tallinn). Seminari eesmärgiks on tutvustada meie ettevõtjatele CE-märgise põhimõtteid, et Eesti tootjad, edasimüüjad ning siinsed importijad oleksid teadlikud CE-märgise eelistest, asjakohastest õigusaktidest ning tootele märgise kinnitamiseks vajalikest sammudest.

ELis valmistatud toodete puhul on tootja see, kes  peab tegema vastavushindamise ning koostama tehnilise kausta, mida on vaja EÜ vastavusdeklaratsiooni väljaandmiseks ja tootele CE-märgise kandmiseks. Edasimüüjad peavad kontrollima nii CE-märgise kui ka tõendavate dokumentide olemasolu. Kolmandast riigist imporditavate toodete puhul, peab aga importija kontrollima, kas EList väljaspool asuv tootja on järginud vajalikke õigusnorme ning kas nõutavad dokumendid on olemas.

„Me peame CE-märgise nähtavamaks muutma ja suurendama inimeste usaldust selle vastu. Soovime oma kampaaniaga levitada teadmisi märgise tähenduse ja otstarbe kohta. Inimeste usaldus sõltub ka CE-märgise aluseks oleva süsteemi usaldusväärsusest,“ ütles Euroopa Liidu tööstuse ja ettevõtluse volinik, asepresident Antonio Tajani.

2. detsembril Tallinnas toimuval seminaril tutvustavad CE-märgise aluseks olevat süsteemi Merike Saks ja Ago Pelisaar majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Priit Kikas Eesti Standardikeskusest, Karil Tammsaar TÜV Eesti OÜ-st ja Enno Rebane Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidust.

Seminar on suunatud Eestis tegutsevatele tootjatele, edasimüüjatele ning kolmandast riigist importivatele ettevõtetele.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil CEseminar@powerhouse.ee.        

Üritust korraldab Euroopa Komisjon kampaania "CE-märgis – Euroopa turu võti!” raames.

Seminari ajakava:

9:30                  Kogunemine ja osalejate registreerimine

10:00                Tervitus ja kampaania tutvustus 
                        Merike Saks, MKM

10:15                Sissejuhatus CE-märgistusse
                        Ago Pelisaar, MKM

10:45                            CE-märgis ja standardid
Priit Kikas, Eesti Standardikeskus

11:30                Kohvipaus

11:50                CE-märgis ja sertifitseerimine
Karil Tammsaar, TÜV Eesti OÜ

12:20                            CE-märgis ehitusmaterjalidel

                        Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit

12:50                Küsimused ja lõpetamine

13:00                Lõuna

14:00                Seminari ametlik lõpp

Otsid kodu?