Cadrina panustab Eesti jätkusuutlikkusse
21. november 2012

Tänavu 23. novembril leiab Kadrinas kolmandat korda aset koolidevaheline projekteerimistarkvara kasutamise võistlus CADrina. Kadrina keskkooli valikainest välja kasvanud projekt ning keskkooli jätkuv soov panustada reaal-tehnilisele haridusele on heaks näiteks Eesti jätkusuutlikkuse edendamisel.

CADrina projekti eestvedaja, Eesti Puitmajaliidu liikme Juhan Viise sõnul on kooli seisukohalt tegu pikaajalise pideva protsessiga – alustasime reaal-tehnilise valikainega 2005. aastal ja alles nüüd seitse aastat hiljem oleme jõudnud tasemeni, kus lisaks iga-aastasele projekteerimistarkavara võistlusele, on Kadrina keskkoolis ka eraldi tehnoloogia õppesuunaga klass. „Arvan, et kui igal  aastal Kadrina Keskkooli lõpetanutest on tänu koolitusprojektile 20-25 noort suutelised CAD-programme kasutama, siis küllap me positiivset mõju ligi kümne aasta pärast ka tunda saame,“ lisab Aru Grupp AS-i juhataja Juhan Viise.

Kadrina keskkooli direktori Arvo Pani sõnul on reaal-tehnilise õppesuuna eesmärk viia noored tehnilise kõrghariduse omandamiseni, mis aitab kaasa konkurentsivõime parandamisele kohalikul ja ka rahvusvahelisel tööturul. „Sellel suunal saadavad teadmised tagavad noortele valmisoleku ja julguse teha edaspidi olulisi valikuid ja otsuseid,“ märgib Pani, kelle sõnul saab gümnaasiumi lõpetaja Kadrinast hea lähtepositsiooni jätkata õpinguid erinevates kõrgkoolides insener-tehnilistel, IT-, majandus- jt. erialadel.

Fakte CADrinast:

Kuna arvutijoonestamine on tulevastele inseneridele üks peamisi vajalikke oskusi, siis pidasid CADrina eestvedajad vajalikuks ja sobivaks just läbi võistlusmomendi viimast õpilastele tutvustada. Nii sündiski CADrina.

Tänavu toimub võistlus juba kolmandat korda ja on esimest aastat rahvusvaheline. Kokku osaleb viis võistkonda:  Kadrina Keskkol, TTÜ, TTÜ Virumaa Kolledž, Tallinna Tehnikakõrgkool ning Soomest Lahtist pärit koolituskeskuse võistkond "Salpaus."

CADrina võistlusel on praktiline väljund. Võistlusülesanne on koostatud nii, et arvutijoonestamise käigus peaks projekteeritama objekt, mida oleks võimalik ka reaalselt valmistada. Sel aastal on ülesandeks projekteerida jalakäijate sild. Sild on plaanis ehitada renoveeritavale Kadrina paisjärvele.

Lisainfot CADrina kohta leiab veebiaadressil www.cadrina.ee

Otsid kodu?