AS Palmako võib luua Põltsamaale kuni 100 uut töökohta
06. august 2014

AS Palmako juhataja, Rain Raudsepa sõnul on juuli alguse seisuga Põltsamaal loodud ja täidetud 12 töökohta. Sügisel, kui algab täis­võimsusega tootmine, saavad tööd vähemalt 50 inimest.

„Kohalik tööjõud on meid juba üles leidnud ning oma töö- ja kandideerimissooviga on meie poole pöördunud 112 inimest," kommenteeris Raudsepp, kelle hinnangul võib tootmiskompleksis tegutsevate inimeste arv kasvada isegi 100 töötajani. Vajatakse eelkõige erineva puidutöö oskusega inimesi, alusta­des lihtsatest, kohapeal õpitavatest puidutöödest ning lõpetades keerulise­mate seadmete operaato­ritega.

„Töötingimused Põlt­samaal on suurepärased, kuna kogu tootmiskompleks on värskelt ja väga põhjalikult renoveeritud. Seadmed, mida kasu­tame, on modernsed ja mugavad, valmistatud parimate tootjate poolt. Ettevõttes toimuvad mee­leolukad ühisüritused ning võimaluste piires toetatakse töötajate sporti­mist," ütles Raudsepp Vali Uudistele.

Kogu tootmiskomplek­sis on kokku 6000 ruut­meetrit põrandapinda, millest tootmispind moo­dustab 5000 ruutmeet­rit. Sellest pinnast umbes kaks kolmandikku leiab kohe rakendamist ja 1000 ruutmeetri jagu pinda jääb esialgu reservi. Hetkel lõpetatakse objektil väliviimistlustöid ning juba paigutatakse hoonesse tehnikat. Renoveerimi­ne lõppeb augustis ning pärast seda hakatakse kompleksis tootma uksi ja aknaid.

AS Palmako, mis kuu­lub metsa- ja puidu tööstus­kontserni Lemeks Grupp, on Põhja-Euroopa juhtiv freesprussist aiamajade tootja ja eksportija. Lisaks aiamajadele toodetakse Palmakos ka liimpuitu ja küttegraanuleid. Tehastes valmib aastas üle 40 000 puitmaja, ligi 30 000 m3 liimpuittooteid ja 30 000 tonni küttegraanuleid. Üle 95% too­dangust eksporditakse, peamiselt Euroopasse.

Rait Piir


Palmako aiamaja Christina

Otsid kodu?