Euroopa läheb vaba turu vastu
20. mai 2016

Euroopa Komisjoni soov ühtlustada lähetatud töötajate ja sihtkohariigi töötajate töötingimusi kannab väga selgelt nooti liikmesriikide siseturgude kaitseks, kirjutab Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Sven Mats.

Sven Mats

Foto: Raul Mee

Olen seisukohal et antud idee on oma olemuselt väga tugevalt vastuolus Euroopa Liidu põhialustega, st tööjõu ja kapitali vaba liikumise põhimõtetega. Selgelt on tegemist eesmärgiga kaitsta arenenumate riikide koduturge ning võib eeldada, et nii ametiühingud, kui ka sihtturgude valitsusorganisatsioonid püüavad sellega „ühtlustamisega“ tegelikult lihtsalt tekitada uusi tõkendeid välisettevõtetele turule sisenemiseks ning seal tegutsemiseks.

Lähetades Eestist töötajad välisriiki tuleb meil lisaks palgakuludele tasuda veel päevarahad, lähetuskulud (transport, kütus, elamiskulud). Sellega seoses saaks Eesti teenusepakkuja kulubaas kohalikega võrreldes olema oluliselt kõrgem ning sellest lähtuvalt konkurentsivõime tuntavalt madalam. Puitmajasektori näitel võib tõdeda, et kuigi teenuse osakaal kogu ekspordimahus on vaid 10- 15 % lepingu kogumahust, on teenuse osa täna väga hinnatundlik ning selle hinnatõusuga muutuks Eesti puitmajatootjate kogutoode oluliselt vähematraktiivsemaks.

Ehkki teenuse osa on puitmajade näitel marginaalne, omab see väga suurt mõju toote müügile ning mõjutaks väga oluliselt meie tänast ekspordivõimekust ja suure tõenäosusega ei lubaks meil kasvada tänases tempos ning raporteerida seniseid positiivseid ekspordikasvu numbreid.  

Mul on väga hea meel, et Eesti Euroopa Liidu asjade komisjon ning Riigikogu  ei toetanud antud eelnõud kuna selle mõju nii Eesti ettevõtjatele kui ka töötajatele oleks suures pildis negatiivne. Usun, et liberaalne turumajanduspoliitika ilma liigsete regulatsioonide, tõkete ja piiranguteta aitab oluliselt paremini nii Eesti kui ka Euroopa liidu majandusel areneda ning parandada konkurentsivõimet ja positsiooni globaalses majanduses.

 


Otsid kodu?