"Aasta tehasemaja 2013" konkurss
25. oktoober 2013

Eesti Puitmajaliit ja Eesti Puitmajaklaster kuulutavad välja konkursi „Aasta tehasemaja 2013,“ mille eesmärk on tunnustada Eesti tehastes toodetud puitmaju. Neljandat aastat aset leidev konkurss korraldatakse ka tänavu koostöös Puuinfo ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga konkursi „Aasta puitehitis 2013“ raames.

Tehasemaja konkursile võib esitada Eestis tehases toodetud puitmaju, mis on valminud ja kliendi poolt vastu võetud perioodil 2011-2013 ning mis vastavad järgmistele tingimustele:

•      hoone põhikonstruktsioon peab olema valmistatud puidust ning toodetud Eestis paiknevas tehases;

•      hoone välise visuaalse poole kujundamise ja valmistamise üle peab olema kontroll põhikonstruktsiooni valmistanud Eesti ettevõttel.

Konkursi võistlustööde esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2013.

„Aasta tehasemaja 2013“ konkursi võitja ning eriauhinnad parimale käsitööpalkmajale, parimale masintoodetud palkmajale ning parimale puitkarkassmajale koos aasta puitehitise konkursi parimatega kuulutatakse välja 14. novembril puitarhitektuuri konverentsil „Puit- homse elukeskkonna võti“ KUMU kunstimuuseumis. Konkursitöid hindab rahvusvaheline žürii.

Konkursil osalemiseks tuleb korraldajale e-posti aadressil margit.loikmaa@puitmajaliit.ee  hiljemalt 25. oktoobriks 2013. a esitada alljärgnev info:

1. Täidetud inglisekeelne avaldus/ankeet "Aasta tehasemaja 2013" konkursil osalemiseks vastavalt siintoodud vormile: 01_Application_factory-house of the year 2013.doc 

2. Hoone tellija/kasutaja kommentaar hoonele vastavalt siintoodud vormile: 02_Questionnaire from the owner_factory-house of the year_2013.doc 

3.  hoone põhiplaan, lõige ja asendiplaan (asendiplaani puudumisel info/joonis hoone paiknemisest ilmakaarte suhtes);

4.  kvaliteetsed fotod hoonest (resolutsiooniga vähemalt 300dpi) alljärgnevalt:

4.1    hoone välisvaated – 4 fotot pildistatuna hoone neljast küljest otsevaates (kui hoone asukohast tingituna on see võimalik);

4.2    hoone välisvaated – 2 perspektiivvaadet või vaated muul moel, mis kirjeldab adekvaatselt hoone välisilmet;

4.3    hoone sisevaated – maksimaalselt 6 pilti hoone olulisematest ruumidest ja/või detailidest;

4.4    võimalusel esitada fotod hoone märkimisväärsete arhitektuursete detailide kohta (kuni 6 fotot) 

Aasta tehasemaja konkursi osalustasu on 200€ esitatava võistlustöö kohta (kahe töö puhul 300€), mille tasub võistlustöö esitanud ettevõte. Igal ettevõttel on lubatud esitada konkursile kuni 2 hoonet.

Kõiki esitatud konkursitöid tutvustatakse 14. novembril KUMUs aset leidva puitarhitektuuri konverentsi „Puit – homse elukeskkonna võti“ raames ning esitatud võistlustöödest kujundatakse ühtse mudeli alusel plakatid, mida presenteeritakse aasta jooksul korraldaja kodulehel.

Võidutöö tootnud ettevõtjale on välja pandud auhinnana 640 euro eest reklaami Eesti Puitmajaliidu kodulehel ning väärispuidust autahvel, mis antakse ühtlasi ka aasta tehasemaja omanikule.

Konkursi detailsete tingimuste ja hindamiskriteeriumitega on võimalik tutvuda siin:

Konkursi Aasta Tehasemaja 2013 juhend.pdf

Lisainfo:  

Lauri Kivil

Eesti puitmajaklastri juht

Mob: 5860 9970

e-post: lauri@puitmajaliit.ee

www.puitmajaliit.ee

www.woodhouse.ee


Margit Loikmaa

Eesti Puitmajaklaster

Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Mob: 5645 0682

E-post:  margit.loikmaa@puitmajaliit.ee  

Otsid kodu?