7. märtsil toimub seminar „Tuulekoormuste arvutamine hoonetel“
06. veebruar 2014

Puitmajaklaster korraldab koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga seminari "Tuulekoormuse arvutamine hoonetel”, mis toimub  7. märtsil kella 8.30 – 16.30  Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Tallinn, Pärnu mnt 62).

Seminarile on oodatud projekteerijad, insenerid, arhitektid ja teised ehitusspetsialistid.

Lektor: Martti Kiisa

Seminari käigus antakse ülevaade hoonetele mõjuvate koormuste arvutamise alustest ning koormuste kombineerimisest. Põhjalikumalt vaadeldakse tuulekoormuste arvutamist ning enamlevinud vigu ning tutvutakse vastavate standarditega. Vaadeldakse hoone jäikuse tagamist ja sisejõudude jagunemist tuulekoormusest (keskendutakse puitkonstruktsioonidele). Käsitletakse tuulekoormuse arvutust välisriikides ning lahendatakse arvutusnäiteid.

Seminar keskendub eelkõige puitkonstruktsioonidele.
Seminaril osalenu:

- tunneb hoonetele mõjuvate koormuste arvutamise aluseid
- oskab kombineerida hoonetele mõjuvaid koormusi
- oskab arvutada lihtsama kujuga hoonete tuulekoormusi
- oskab leida ja kasutada vajalikke standardeid
- tunneb hoone jäikuse tagamise aluseid

Registreerumine hiljemalt 28. veebruariks aadressil: lauri@puitmajaliit.ee

Seminar korraldatakse projekti "Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt" raames, mida rahastatakse EAS-i klastrite arendamise programmist, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.Otsid kodu?