27. jaanuaril toimub TTÜ-s konverents teemal „Tuleohutud puitmajad“
21. jaanuar 2014

Esmaspäeval, 27. jaanuaril toimub Tallinna Tehnikaülikoolis konverents, kus tutvustatakse 23. jaanuaril ilmuvat uut käsiraamatut „Tuleohutud puitmajad. Versioon 3“, mis võtab kokku Põhja- ja Baltimaades kehtivad nõuded tuleohutute puitmajade projekteerimisele ja ehitamisele. Üritust korraldatakse koostöös TTÜ, ET Infokeskuse AS, SP (Rootsi Tehnikauuringute Instituut), Eesti Puitmajaliidu ja Puitmajaklastriga.

Käsiraamatu juhtivaks autoriks on Rootsi Tehnikauuringute Instituudi juhtivteadur Birgit Östman ja toimetajaks TTÜ vanemteadur Alar Just. Raamat on infoallikaks eelkõige arhitektidele, projekteerijatele ja tuleohutuse spetsialistidele, sisaldades kõike, mida on vaja teada puitkonstruktsioonide tulepüsivusest ja nõuetest puidust ehitamisele ning andes ülevaate  viimase aastakümnendi edusammudest Euroopas ehitustoodete standardite ja nõuetele vastavuse tõendamise meetodite ühtlustamises.  Tegemist on käsiraamatu kolmanda, täielikult uuendatud versiooniga. Raamatu eesmärk on anda praktilist nõu ning soovitusi puitkonstruktsioonide ja -toodete tulekahjuarvutusteks selleks, et need oleksid vastavuses Põhja- ja Baltimaades kehtivate tuleohutusnõuetega ning tutvustada erinevaid euroklasse ja arvutusmeetodeid. Samuti on esitatud rakendusjuhised puittoodete ja -konstruktsioonide tules käitumise kohta ning erilist rõhku on pandud väga olulistele detaillahendustele.

Konverentsil kõnelevad tuleohutusest puitmajade ehituses ja projekteerimises Päästeameti Tuleohutusjärelevalve osakonna juhataja Rait Pukk ning käsiraamatu autorid, lisaks eespool nimetatutele Soome ettevõtte KK Palokonsultti juhtiv tuleohutusekspert Esko Mikkola ja SP vanemteadur Joachim Schmid. Päeva programmi leiab siit.

Konverents korraldatakse projekti "Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt" raames, mida rahastatakse EAS-i klastrite arendamise programmist, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.Lisainfo:

Alar Just, vanemteadur, dotsent

TTÜ, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool

E-post: alar.just@ttu.ee

Mob: 50 31 171


Kea Siidirätsep

ET INFOkeskuse AS

E-post: etinfo@ehituskeskus.ee

Mob: 50 40 560

Otsid kodu?