10 võimalust energiasäästu saavutamiseks
14. aprill 2011

Majaehitaja.ee juhataja Eno Pappel pakub välja kümme võimalikku valikut energiasäästu saavutamiseks.

Maja soojustamine kehtivatest ehitusnormidest oluliselt paremini. Hästi soojustatud maja vajab oluliselt vähem kütteenergiat ja see on olulisim säästliku maja tingimus.

Reguleerimist ja automatiseerimist võimaldava küttesüsteemi kasutamine.  Eesmärgiks tagada ruumides ühtlane temperatuur ning suurendada elanike mugavust. Näiteks vesipõrandaküte maakütte baasil, mis ei vaja kõrget vee temperatuuri.

Ventilatsioonisüsteem. Sundventilatsioon kõrge soojatagastusega, ühendatuna näiteks lisaks maakütte- või õhk-vesisoojuspumbaga. Lisaks külma õhu eelsoojendamine või sooja õhu mahajahutamine passiivsel meetodil, näiteks torud pinnases.

Reovee soojuse taaskasutamise veevarustuse süsteemides. Sooja vee saamiseks läheb vaja palju energiat ja pole mõistlik seda lihtsalt kanalisatsioonist alla lasta ja raisku minna. Seda soojust saab taaskasutusse võtta.

Päikesevalgusega arvestavad kardinasüsteemid ja võred, mis aitavad talvisel ajal küttekulusid kokku hoida ja suvel paremini maja ülekuumenemise eest kaitsta.

Otsese päikeseenergia kasutamine sooja vee saamiseks nn. päikesepaneelide abil. Kuigi tasuvusajad praegu veel 8-10 aastat, on asjal perspektiivi.

Veetarbimise piiramiseks säästliku sanitaartehnika (wc- pottide, kraanide) kasutamine. Vähendab asjatut veekulu, kas mehhaaniliste või elektrooniliste meetoditega.

Vihmavee taaskasutamine. Vihmavee suunamine mahutitesse ja selle kasutamine kastmisveena või läbi puhastussüsteemide ka mujal majapidamises. Vajab õigeaegset planeerimist, et mahutid saaks krundil sobilikku kohta paigutada. Pikaajaline investeering, sest kallist joogivett kastmiseks kasutada on puhas raiskamine.

Energiasäästlik valgustus. LED-tehnoloogia madal energiakulu on energiahindade pideva tõusu foonil igati mõistlik valik.

Automaatika energiasäästu teenistuses. Näiteks liikumisanduritelt saadud info alusel kustutatakse majas automaatselt tuled või maja valve alla pannes lülitatakse välja kõik mittevajalik elektrienergia tarbimine. 

Allikas: Ehitusuudised.ee

Otsid kodu?