SUUNNITTELU

Jokaisen rakennuksen, rakennelman ja kokonaisen ympäristön synty alkaa lähtötietojen keräämisestä. Niiden pohjalta luodaan idea, muutetaan se mahdollisimman sopivaksi tilaajalle ja kehitetään yksityiskohtaiset ratkaisut. Edellä mainittu prosessi muodostaa kokonaisuutena laajemman käsitteen: suunnittelun.

Arkkitehtisuunnittelu on perusta kaikelle, mikä syntyy myöhemmin. Arkkitehtisuunnittelun yhteydessä selviävät rakennuksen sopivuus ympäristöön, käytön miellyttävyys, energiansäästö, materiaalinkäyttö sekä tilaajan lopulliset kustannukset. Nyrkkisäännön mukaan suunnittelussa säästetty rahayksikkö vastaa rakentamisen aikana kymmentä lisätöihin ja rakennusaikaisten ratkaisujen toteuttamiseen kulutettua rahayksikköä. Siten paras lopputulos ja sujuva rakennusprosessi saavutetaan vain hyvällä suunnittelulla.

Teknisten osien suunnittelu, johon kuuluu sekä rakennesuunnittelu että kaikkien muiden teknisten järjestelmien suunnittelu, liittyy arkkitehtien työhön jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Siten saavutetaan mahdollisimman synkronisesti toimiva kokonaisuus, mikä puolestaan merkitsee nopeampaa, edullisempaa ja sujuvampaa rakennusprosessia. Erityisosia suunnittelevan työryhmän kokoaa tavallisesti arkkitehti, joka valitsee alan parhaat tekijät ja johtaa koko prosessia.

Send us an inquiry

7