Puurunkotalot

Puurunkotalot rakennetaan siten, että seinät tehdään pystypalkeista ja niitä sitovista vaakasuuntaisista paarteista. Runko täytetään eristysmateriaalilla ja suljetaan kummaltakin puolelta.

Runkotaloja voidaan rakentaa eri tavoin, joista tunnetuimmat ovat elementti- ja moduulitalot (eli tilaelementtejä käyttäen).

Send us an inquiry

Puurunkotaloja valmistavat yritykset:

4