Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster kutsuvad kaheksandat korda peetavale puidust tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkursile!

 

Edendamaks tehasemaja tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerimaks üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid, antakse välja kolm preemiat väärtusega 1000, 500 ja 250 eurot. Preemiafondist 250 eurot jaguneb lisaks ka parima lõputöö juhendaja(te) vahel. 

Preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust; või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile. 

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga,   uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel. 

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavat siit:  Teadustöö konkurss 2022_EPML_statuut.pdf

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 30.06.2022 

Tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autorite tunnustamist alustati 2015.aastal. Preemiakonkurss on osa laiapõhjalisest koostööprojektist, millega edendatakse puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd.

Lisainformatsioon:

Annika Kibus

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht

mob: +372 5564 2745

e-post: annika@puitmajaliit.ee

www.puitmajaliit.ee

www.woodhouse.ee