2020. aasta teadustöö konkursi tulemused

I preemia: Hugo Manguse (TTÜ), "Puidust I-talade söestumise ulatuse analüüs standardtulekahjuolukorras“, juhendaja Alar Just, Katrin Nele Mäger.
II preemia: Roland Rokka ja Tauri Udras (TTÜ Tartu kolledž ), "Jäiga plastvahust soojustusega puitsõrestiktarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus“, juhendajad Kristo Kalbe, Targo Kalamees.
III preemia: Kitty Saar (TTÜ), "Puitkarkassmoodulhoonete vahelagede
heliisolatsiooninõuete tagamine. Moodulite korrustevaheliste kinnitussidemete ja
vibratsiooni isolatsiooni materjali mõju vahelagede akustilisele toimivusele“,  juhendaja Marko Ründva.

Teised konkursil osalenud teadustööd: