2015. aasta teadustöö konkursile esitatud tööd


I preemia: Peep Pihelo: "Madal- ja liginullenergiahoone puitsõrestikseina niiskustehniline toimivus"
II preemia: Priit Tohver: "Puitkonstruktsioonide tulepüsivus: standardis EVS-EN 1995-1-2 ning käsiraamatus "Tuleohutud puitmajad 3" toodud arvutsmeetodite rakendamine ja võrdlus"
III preemia: Joosep Mölder: "Liim- ja ristkihtpuidu kihtide arvu mõju muljumistugevusele naagelliites"

Aivo Jõgiaas: "Puidust I-taladest põrandapaneeli servatalade siirded seinte all"
Ave Ehasalu:"Rahvusvahelise turundusstrateegia arendamine puitmajaklastri näitel"
Johanna Liblik: "Savikrohvi kaitsva mõju arvestamine puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimisel"
Kairit Kraudok: "Kipsplaatide kaitsva mõju arvestamine puittarindite tulepüsivuse projekteerimisel"
Kaisa Männamaa/Rain Kimmel: "Jägala joa jalakäijate silla tehniline projekt"
Lauri Ütsik: "Kuuse (Picea abies) ja männi (Pinus sylvestris) konstruktsioonpuidu tugevussorteerimine erinevate meetoditega"
Mihkel Pärnalaas: "Puitsõrestik välisseina liitekohtade õhulekke laboratoorne analüüs"
Mihkel Reinhold: "Aespa laululava puitkonstruktsioonide põhiprojekt"
Peep Pihlapson: "Puit-metall sõrestikpostide ja puit-betoon komposiit seinapaneelide katsetused ning analüüs“
Ragnar Kapp: “Augustatud puittalade uurimine”
Roman Abubikirov: „Kahekorruselise puithoone konstruktsioonide vastavus TP2 nõuetele kolmekorruseliseks rekonstrueerimisel, Tartus Lepiku 14 asuva hoone näitel"
Sigrit Link: "Keskkonnamõju puitmaterjalide tootmisest ning raudbetoon- ja puitkonstruktsioonide ressursitõhususe analüüs"
Silver Pikk: "Puit-kiudbetoon komposiitkonstruktsiooni nihkeliite katse ja analüüs"
Tuuliki Širokova: "Puidust maastiku muutuste vaatelava supelmaja näitel”, Lõputöö graafiline osa.