Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster kuulutavad kuuendat korda välja puidust tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkursi!


Edendadamaks tehasemaja tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerimaks üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid, antakse välja kolm preemiat väärtusega 1000, 500 ja 250 eurot. Preemiafondist 250 eurot jaguneb parima lõputöö juhendaja(te) vahel.

Preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust; või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile.

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga,   uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja  rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavat siit: Teadustöö konkursi statuut.

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 5.07.2020

Tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autorite tunnustamist alustati 2015.aastal. Preemiakonkurss on osa  laiapõhjalisest koostööprojektist, millega edendatakse puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd.

Lisainformatsioon:

Lauri Kivil

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht

mob: +372 5860 9970

e-post: lauri@puitmajaliit.ee

www.puitmajaliit.ee

www.woodhouse.ee